Hunter Biden med kona Melissa Cohen gratulerer Joe på scenen i Wilmington lørdag 7. november. Mediene fremstiller Biden som en hyggelig bestefar. I valgkampen sa Biden at han ville la barn endre kjønn fra de er åtte år. Foto: Andrew Harnik/AP/Scanpix

At USAs president undergraver sannheten, er det mest alvorlige og ødeleggende i amerikansk politikk, sa KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad til sitt landsstyre fredag.

Tre dager tidligere, tirsdag 3. november, vedtok Stortinget å inkludere begrepene seksuell orientering og kjønnsidentitet i straffelovens § 185. KrF og Kjell Ingolf Ropstad var en del av flertallet.

Regjeringen la i sitt høringsnotat til grunn at straff kan være et nødvendig supplement til sivilrettslige reaksjoner mot de mest graverende formene for diskriminering, samt at et strafferettslig vern kan ha betydning for den alminnelige holdningsdannelse, og det var nettopp holdningsdannelsen statsminister Erna Solberg og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland var opptatt av da de sommeren 2018 ga uttrykk for at de ønsket å bruke straffeloven for å endre samfunnets normer.

For å få til dét, måtte de endre vår forståelse av sannhet og etikk, og de er ikke alene. I USA har Joe Biden lovet å reversere alle vedtak fra Trump-administrasjonen som omhandler LHBTIQ-spørsmål. Donald Trump tror nemlig at det finnes en sannhet om mennesket og reverserte president Obamas kjønnslovgivning. Den lovgivningen Joe Biden nå lover USA, er en blåkopi av den vi har fått i Norge.

Etter valget i USA i 2016 ble det raskt en vane for vestlige politikere og medier å angripe Donald Trump for løgn. Men ingen var villig til å diskutere hvordan de selv fornektet sannheten som konsept og konsekvensene dette har for demokratiet som institusjon.

Med endringen av § 185 i straffeloven får «ny» virkelighetsforståelse strafferettslig vern. Stortinget bekrefter nå at den radikale kjønnsteorien skal beskyttes fra kritikk. Det innebærer at klassisk kristen forståelse av kjønn, seksualitet og samliv i prinsippet er blitt kriminalisert. Kristendommens klare forsvar av tydelige normer knyttet til seksualitet og samliv vil nemlig komme i konflikt med lovens krav om respekt for de ideene som loven bygger på. Disse endringene er ikke unike for Norge, vi ser dem over hele den vestlige verden.

KrFs Geir Toskedal sa under debatten i Stortinget at religionsfriheten skulle bevares i møte med straffelovens nye bestemmelser. Det er vanskelig å se for seg at norske domstoler kan tillate forskjellsbehandling mellom «mannen i gata» og forkynneren på bedehuset. Hvis transpersoner mener seg grovt krenket, er det irrelevant hvem som er avsender. Likhet for loven er et bærende prinsipp i rettsstaten.

For det andre vil ingen av oss kunne vise til en kristen virkelighetsforståelse og straffeimmunitet dersom transpersoner blir dypt krenket av at vi mener det bare finnes to kjønn og vi sier til transpersoner at de lider av dype vrangforestillinger. For det tredje frykter feminister denne lovendringen like mye som kristne, de vet at det vil være umulig å føre en kvinnekamp når påstanden om biologiens betydning for kjønnet blir kriminalisert.

Den virkelighetsforståelsen som nå skal forsvares, handler om den fullstendige normløshet på det samlivsetiske området, samt en dualistisk forståelse av mennesket. I denne ideologien forstås mennesket som et individ som kan definere sitt eget kjønn. Begrepet kjønnsidentitet innebærer altså et helt nytt syn på kjønn og seksualitet. Sannheten oppheves, det er ideologien som rår, og det vil få stor betydning for skoleverk og akademia. Vi vet ikke hva som vil skje med lærere som opplever seg forpliktet til å undervise i tråd med naturens sannhet, men vi vet de vil undervise i strid med loven. Igjen, dette er ideologiske mekanismer vi ser over hele den vestlige verden.

Det var altså ikke Donald Trump som undergravde sannheten, men Joe Biden, Kamala Harris og norske politikere som Kjell Ingolf Ropstad. De drømmer alle om det samme Utopia, et samfunn uten krenkelser og diskriminering, et samfunn der alle kan definere sin egen identitet. Et samfunn der ingen kan si at noe er sant om mennesket og dets natur.

Utfordringen er at denne drømmen om den totale likhet medfører det totale fravær av frihet, og kan man først påstå at menn er kvinner og kvinner er menn, blir løgnen en fast følgesvenn. Da er det ingen grenser for hva man kan påstå. Det er derfor norske politikere ønsket å utvide straffelovens § 185, de vet de er på kollisjonskurs med sannheten.

Kampen vi er satt til å kjempe, er ikke nødvendigvis lett, men når målet er sannheten, er belønningen også deretter, og absolutt verdt slitet.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.