Spesialstyrker i det franske politiet sikrer en gate i Strasbourg etter terrorangrepet mot julemarkedet i byen den 11. desember 2018. Foto: Christian Hartmann / Reuters / NTB.

En rapport fra det franske politidirektoratet Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) som Le Figaro har fått tilgang til, viser at nesten dobbelt så mange politifolk var utsatt for vold i 2019 sammenlignet med 2004.

I 2019 var det 36.043 tilfeller av vold mot ordensmakten, og 7399 politifolk ble i fjor skadet, mot 3842 i 2004, skriver den franske avisen. I gjennomsnitt rammes med andre ord nesten hundre franske politifolk hver eneste dag, og mer enn tjue av disse blir skadet. Halvparten av angrepene skjer i Paris-regionen.

Den synkende respekten for ordensmakten kommer til syne på mange måter. På ett år har det skjedd 24.000 ganger, eller hyppigere enn hver halvtime hele døgnet, at noen har nektet å følge politiets ordre. Samtidig er politiet blitt gjenstand for verbale krenkelser 28.500 ganger.

Siden januar i år har det ellers skjedd 63 ganger, altså hyppigere enn én gang i uken, at politistasjoner eller politibiler er blitt angrepet.

Belastningen ved politiyrket avspeiles også i selvmordsstatistikken. I 2019 tok 59 politifolk sitt eget liv. I 2020 er det hittil 31 politifolk som har begått selvmord. Selvmordshyppigheten blant politimenn ligger med det 41 prosent høyere enn gjennomsnittet hos befolkningen i Frankrike, mens overhyppigheten er på hele 130 prosent blant politikvinner.

 

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.