Oslo 20. juni 2020. Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) med stand og demonstrasjon på Mortensrud. Foto: Terje Pedersen / NTB

Før drapet på George Floyd i Minneapolis, USA, 25. mai i år, skrev norske medier nesten ingen ting om rasisme, fordi Norge og nordmenn generelt avskyr rasisme, og den slags holdninger er ekstremt lite anerkjent sosialt. For de aller fleste nordmenn er begrepet rase og hudfarge fullstendig uinteressant, også fordi mange aktører har agitert sterkt offentlig for at rasebegrepet skal avskaffes, og at historien viser hva den slags kan føre til.

Enkelte aktivister på venstresiden er imidlertid besatt av rase, hudfarge og etnisitet, og gjør alt de kan for at nordmenn skal bli mer bevisste på rasespørsmål. For disse gærningene kom raseopptøyene i USA og Black Lives Matter-bevegelsen som himmelsendt: Retriever og Fritt Ord har fått utarbeidet en Rapport som tar for seg omtalen av rasisme i kjølvannet av Floyd-saken.

I rapporten «Rasismedebatten i Norske Medier» tar forskerne for seg tolv riksaviser, fem regionaviser og tre alternative medier. Deres funn viser at rasisme ble lite omtalt i norske medier før drapet på Floyd. Etter dødsfallet skjøt tallet på nyhetsartikler, kommentarer og innlegg om rasisme kraftig i været:

I de påfølgende fire månedene ble det publisert over 7.500 artikler knyttet til rasisme, George Floyd og Black Lives Matter. Analysesjef Ane Kathrine Strand i Retriever sier til Kampanje at rasisme var nesten fraværende som meningsbærende tema i de utvalgte kildene før i slutten av mai, men at oppmerksomheten rundt George Floyd-saken endret bildet drastisk.

Rapporten viser at utenriksdekningen dominerte hendelsesnyheter om drapet og de påfølgende urolighetene, mens dekningen innenriks i Norge i stor grad handlet om å gjøre nordmenn mer bevisste på rase, hudfarge og såkalt strukturell rasisme. Eller som NTB så treffende formulerer det: «å realitetsorientere leserne om at hverdagsrasisme også eksisterer i Norge». Sagt på en annen måte: Lære opp leserne om rasespørsmål.

Så bør man jo stille seg noen kritiske spørsmål om hvor smart det var atter å legitimere begrepene rase og hudfarge som debattema i landet som i praksis var både ferdig med og vaksinert mot den slags, og hvor befolkningen generelt ga blaffen i rase. Ikke minst fordi denne aktivismen baner vei for å legitimere rasisme mot hvite som noe viktig og riktig, et fenomen som brer om seg, også i Norge.

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.