Sverigedemokraternas gruppeleder i Riksdagen, Henrik Vinge. Foto: Samtiden.

Sverigedemokraterna krever en egen debatt i Riksdagen om det partiet kaller «svenskfiendtlighet» – rasisme mot svensker.

– Det er en forferdelig utvikling der stadig flere svensker utsettes for trusler og vold bare fordi de er svensker. Dette er en av masseinnvandringens aller mørkeste konsekvenser, sier Sverigedemokraternas gruppeleder Henrik Vinge til Nyheter Idag.

Vinge tok opp saken under gruppeledermøtet i Riksdagen onsdag.

– Liten bevissthet om svensker som ofre

Fra politisk hold har man lenge vært opptatt av å fokusere på og ta avstand fra rasisme mot nasjonale minoriteter og innvandrergrupper, påpeker Vinge i skriftlig kommunikasjon med avisen.

«I jämförelse med detta är medvetenheten om svenskars utsatthet för rasism förhållandevis låg. Brottsförebyggande rådets självskattningsrapport 2018:10 tyder på att åtminstone hälften av den rasistiskt motiverade brottsligheten i Sverige är riktad mot svenskfödda med två svenskfödda föräldrar», skriver Vinge.

«Sedan dess har förnedringsrånen spridit sig runt om i landet och allt fler svenskar uppger att de blir utsatta för hot, våld och kränkningar på grund av sitt ursprung. Unga svenska killar rånas och tjejer våldtas och antastas samtidigt som de kallas för svennar eller svennehoror.»

«På grund av detta begär Sverigedemokraterna en särskild debatt om svenskfientlighet. Det är viktigt att ansvarigt statsråd och företrädare för partierna ges möjlighet att redogöra för hur de ser på svenskfientlighet och vilka, om några, åtgärder de anser bör vidtas för att stoppa den.»

– Et svik mot en hel generasjon

Nyheter Idag ber Henrik Vinge utdype hvorfor han ønsker debatten:

– Det är en fruktansvärd utveckling där allt fler svenskar utsätts för hot och våld bara för att de är svenskar. Detta är en av massinvandringens allra mörkaste konsekvenser.

På spørsmål om hva han sier til dem som mener at rasistisk vold mot svensker ikke eksisterer, svarer han slik:

– Att det är ett svek mot en hel generation svenskar som har rätt att känna sig trygga i sitt eget land.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂