En frilansjournalist for Sveriges Radio har infiltrert Sverigedemokratenes ungdomsforbund siden i høst. Hun ble avslørt på en fergetur til Tallinn i januar. Den kvinnelige reportereren ble holdt tilbake og løp fra håndvesken, der kameraet lå gjemt. Nå er fire av lederne anmeldt for fysisk tilbakeholding og ran.

Ledaren för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Erik Almqvist, är polisanmäld för att tillsammans med tre andra partikamrater påstås ha stängt in en kvinnlig reporter från Sveriges Radio i en hytt på en Estlandsfärja och tagit hennes handväska och videokamera. – Jag var livrädd, jag trodde jag skulle få stryk, säger den wallraffande reportern Caroline Stenman till DN.se.
Hon har sedan augusti månad på uppdrag av Sveriges Radios program för undersökande journalistik, Kaliber i P1, infiltrerat Sverigedemokraterna genom att utge sig för att vara någon annan. Då hon följde med Sverigedemokraternas ungdomsförbund på en tredagarskryssning till Tallinn i början av januari blev hon avslöjad under hemresan. Det var bland annat Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder och partiledaren Jimmie Åkesson som anade misstankar om att det fanns en kamera i hennes väska.

Tilbakeholding virker ikke spesielt alvorlig på bakgrunn av at hun har spionert på ungdomsforbundet i flere måneder, ved å delta på private sammenkomster. Hun gikk hele tiden med skjult mikrofon, og den fant ikke ungdomslederne. Om bord på båten var også leder for Kaliber 1, og hun skryter av å sitte på massevis med hemmelige opptak, opptak som vil bli sendt ut over våren. Det Sverigedemokratene frykter er at Sveriges Radio er så tett sammenvevd med den politiske makten at man gjerne vil fremstille Sverigedemokratene og ungdomsforbundet så negativt som mulig. Når man deltar på private fester er det alltids muligheter.

Begrunnelsen for hvorfor man måtte benytte Walraff-metoder, kan være tvilsom. Produsent Sanne Klinghoffer sier det var for å sjekke om Sverigedemokratene virkelig har lagt om kursen.

De senaste åren har Sverigedemokraterna förändrat sin inriktning bort från det främlingsfientliga. Vi ville ta reda på om den yttre bilden stämmer med vad som sägs mellan skål och vägg. Reportern hade tydliga förhållningsregler att vara passiv och iaktta utan att provocera eller prata främlingsfientligt. Det är väldigt sällan det är berättigat att wallraffa, men i det här fallet ansåg vi det vara okej eftersom vi inte kunde få fram sanningen på annat sätt, säger Sanna Klinghoffer.

Men det kan reises spørsmål om ikke Sveriges Radio begir seg inn på noe som kan minne om politisk overvåking. Resultatet kan avhenge av øynene som ser. Tilsvarende metoder har vært benyttet overfor British National Party (BNP) i Storbritannia.

Det som bekymrer medlemmene er at det for mange er risikabelt i jobbsammenheng å bli avslørt som Sverigedemokrat. I Storbritannia ble BNPs hemmelige medlemslister offentliggjort.

Att det är statlig media som ligger bakom spionaget mot sverigedemokratiska ungdomars privatliv är förstås särskilt allvarligt och måste ses som ett starkt skäl för att ifrågasätta statlig medias påstådda oberoende. Oss veterligen har statlig media aldrig förut utövat denna typ av spionage och infiltration mot något annat parti eller politiskt ungdomsförbund. Att man nu väljer att utsätta ett av de minsta oppositionspartierna, som dessutom åtskilliga gånger har konstaterats särbehandlas negativt av media och inte får samma chans att försvara sig som andra partier, för närmast tankarna till Vitryssland eller motsvarande länder där medias uppgift är att gynna de styrande partiernas intressen. 

Mot bakgrund av de uppgifter som idag framkommit har Sverigedemokratisk ungdom beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot såväl infiltratören som mot dennes uppdragsgivare – Sveriges Radio. Detta med hänvisning till bland annat Europakonventionens artikel 8 om rätten till privat- och familjeliv. «Jag har idag blivit kontaktad av flera mycket oroliga och rädda ungdomar, som nyligen blivit medlemmar i förbundet, som haft en relation till den statsanställde bedragaren och som nu mår otroligt dåligt över utsikten att ofrivilligt få sitt privatliv och sitt politiska ställningstagande offentligt uthängt och detta av en person som de betraktat som en vän. Att statsmedia är inblandad i denna ljusskygga verksamhet, kan knappast beskrivas som något annat än ett hån mot licensbetalarna och statliga politiska trakasserier av värsta sort, säger SDU:s förbundsordförande Erik Almqvist.»

Ifølge SDU har de merket en tiltagende aggresjon og vold fra ytre venstre både under møter og mot ledere på åpen gate.

Efter ett medlemsmöte med Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) i Stockholm i lördags kväll blev ordförande för SDU, Erik Almqvist, tillsammans med en annan medlem i SDU jagad av två knivbeväpnade män. Den vänsterextrema organisationen «Revolutionära Fronten» har sedan dess tagit på sig dådet, som SDU menar är att betrakta som ett allvarligt hot mot demokratin och mot ungdomars rätt till samhällsengagemang.

Almqvist och den andra medlemmen undkom genom att fly in på en kundtoalett på en restaurang och låsa om sig. Trots det gav gärningsmännen inte upp utan bankade på dörren och skrek mordhot. Även restaurangpersonal mordhotades med kniv. SDU har dröjt med att gå ut med denna händelse i media, då vi varit en av gärningsmännens identitet på spåren.Vi har nu lyckats identifera honom och avser återkomma med mer information om bådegärningsmännen och de nätverk de ingår i. Redan nu kan vi säga så mycket som att den mest drivande av gärningsmännen är aktiv syndikalist boendes i Malmö-området, han studerar i Lund och tränar kampsport i Malmöområdet «Rosengård». Gärningsmannen har bl a varit delaktig i att, tillsammans med Ung Vänster, försöka sabotera SDU:s torgmöten i Malmö i höstas (något som uppmuntrades av Vänsterpartiet centralt). «Lördagens händelser bör sättas i ett större sammanhang. Den senaste tiden har vänsterextrema grupper, inte sällan med uppbackning av organisationer som SSU och Ung Vänster, trappat upp hoten och våldet mot sverigedemokrater i allmänhet och Sverigedemokratisk Ungdom i synnerhet.» Under det senaste halvåret har Erik Almqvist blivit utsatt för ett antal hot, misshandel och överfall (med bl a flaskor, käppar, stenar och nu även knivar). För ett par veckor sedan träffades Almqvist av en stor sten då han talade på ett torgmöte på Norrmalmstorg. Almqvist har även fått sitt trapphus vandaliserat med fönsterkrossning och målade hot, hela sin ytterdörr igenlimmad och han har blivit utsatt för såväl stenkastning, som ägg-, flask- och burkkastning, spottloskor mm på torgmöten i samtliga Sveriges tre största städer. Allt detta under det senaste halvåret.

Även vanliga medlemmar i SDU har i allt högre grad blivit utsatta för hot den senaste tiden. I slutet av januari blev en ung SDU:are slagen blodig av vänsterextremister i Stockholm under ett torgmöte och i söndags hotades och förföljdes en ung SDU:are i Malmö.

Sett i sitt sammanhang är lördagens knivattack en del av en tendens där den svenska vänstern i allt högre utsträckning använder sig av hot och våld för att tysta och skrämma meningsmotståndare, såväl vanliga medborgare som förtroendevalda politiker. Vad detta i förlängningen får för konsekvenser för demokratin är svårt att säga idag, men om utvecklingen fortsätter i nuvarande riktning kommer det med största sannolikhet leda till att våldsmakt i framtiden blir ett viktigt instrument för att kunna verka politiskt och engagera sig i samhällsfrågor.» SDU:s ordförande Erik Almqvist kommenterar: «- Sverigedemokratisk Ungdom vill stoppa och vända utvecklingen mot allt mer och grövre politiskt våld och därför uppmanar vi nu Sveriges övriga ungdomsförbund att ta problemet på allvar. Vi vänder oss särskilt till SSU och Ung Vänster och menar att det är dags för dem att bekänna färg. Det är hög tid att man slutar samarbeta med våldsvänstern för att motverka oss och istället svarar på våra debattinbjudningar för att bemöta våra argument med sina egna. «- Självklart är jag skärrad över lördagens knivöverfall, men händelsen påminner mig samtidigt om hur viktigt det är att mitt förbund och jag fortsätter kampen för demokratiska värden. Den odemokratiska vänstern har redan fått ett alltför starkt inflytande i vitala delar av samhället och det är nu upp till oss sverigedemokrater att mota dem tillbaka till förmån för demokratiska värderingar och ideal, avslutar Erik Almqvist

Det har vært flere alvorlige voldsepisoder mot Sverigedemokratene. Det er all grunn til å ta disse episodene alvorlig. Vi snakker om et lovlig registrert parti. «Avsløringer» i Sveriges Radio kan virke som en legitimering av ytterligere vold fra ytre venstre.

De to siste sitatsakene er pressemeldinger fra SDU.


SR-reporter flydde från SD-ledare

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂