Nytt

Det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, skriver i en fersk rapport at de autonome miljøene representerer den største trussel mot demokratiet.

Nynazister er også voldsvillige. Medlemmer av Svenska Motståndsrörelsen dukket opp under en demonstrasjon som venstrefronten Linje 17 holdt i Kärrtorp sør for Stockholm søndag.

Slike konfrontasjoner er med å trappe opp konfliktnivået.

Men i Säpos rapport över ”våldbejakande extremism” – som presenterades i måndags – lyfts en annan grupp som den största faran för demokratin.
Nynazister utgör ett hot, liksom våldsbejakande islamister som varit på jihadresor i Syrien och Somalia. Men värst är hotet från de ”autonoma miljöerna”.
– Majoriteten av de fall av otillåten påverkan som Säkerhetspolisen känner till kommer från de autonoma miljöerna, säger Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker på Säpos författningsskydd.

Det er oppsiktsvekkende at Säpo mener trusselen fra de autonome er større enn fra Syria-farernes.

I norske medier er de autonome miljøene i Sverige og Danmark lite omtalt.

I en omfattende enquête bar 10.000 svenske politikere svart på om de har vært utsatt for trusler og vold.  16 prosent har opplevd trusler eller vold i løpet av siste år.

Sverigedemokratene er mest utsatt. Der er nesten halvparten av politikerne berørt.

Bombeangrepet mot SD-politikerne Anders Dahlberg søndag er ett eksempel. Det kom etter at han ble outet av Expressen som anonym kommentator på avpixlat.info.

Sydsvenskan kaller det et «politisk attentat» og setter det i sammenheng med Expressens avsløring.

 

Kriminologen Sanna Wallin på BRÅ (Brottsförebyggande rådet) genomförde i fjor en stor kartläggning av hot och våld mot förtroendevalda. Tiotusen politiker runt om i landet svarade i en enkät.
En av sex (16 procent) av de folkvalda uppgav att de någon gång under det senaste året utsatts för hot eller våld. Ett parti stack ut: Bland Sverigedemokraterna sade sig hälften (49 procent) ha drabbats.
Sanna Wallin poängterar att hot och våld mot politiker inte är någon ”enpartifråga”. Räknar man antal offer i absoluta tal så utsätts fler socialdemokrater och moderater, eftersom de är betydligt fler. Men räknat som andel råkar alltså SD-politikerna värst ut.
Ur ett demokratiskt perspektiv är det naturligtvis lika illa, oavsett vilka åsikter den folkvalde torgfört.
– När en politiker hotas eller utsätts för våld så är det ett angrepp på själva demokratin och därmed på hela folket, säger Sanna Wallin.

I flertallet av saker med trusler og vold mot politikere er det autonome som står bak. Aktivistene oppsøker politikerne i deres hjem.

 

I rapporten skriver Säpo att många fall av otillåten påverkan av folkvalda gäller ”hembesök där autonoma aktivister tagit reda på meningsmotståndarnas adresser och hotat eller förstört egendom.”