Et nytt NH90-helikopter fotografert på Kjeller ved Lillestrøm i 2018. Leveransen av helikoptrene har vært forsinket med flere år. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix.

Kystvakten mener helikopterberedskapen i Barentshavet ikke vil være tilfredsstillende de neste årene. Årsaken er problemene med de nye NH90-helikoptrene.

– Dette er en sterk bekymring, skriver Kystvakten i sin oppsummering for 2019.

Her slås det fast at innfasingen av de nye helikoptrene, som egentlig skulle vært levert i 2008, fortsatt er preget av forsinkelser. Ved utgangen av november hadde Kystvakten hatt NH90-helikoptre om bord i totalt 140 døgn.

– En stor del av tilgjengelig flytid har gått med til trening, men det har også vært en økning i tid til operativt bruk i forhold til fjoråret. Kystvakten erfarer dessverre liten reell operativ effekt, heter det.

Forsinkelser

Videre opplyses det om at situasjonen ikke ser ut til å bli tilfredsstillende i løpet av de nærmeste årene heller.

– Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 de nærmeste årene ikke vil være tilfredsstillende i forhold til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet, både med tanke på å ivareta en bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser samt i forhold til generell beredskap i Kystvaktens ansvarsområde.

Anskaffelsen av NH90-helikoptrene har lenge vært skandalebefengt. I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at det norske Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

14 NH-90-helikoptre skulle vært på plass i 2008, men bare åtte er levert, og seks av dem kan bare brukes til trening. Det blir dessuten langt dyrere å drive og vedlikeholde helikoptrene enn først antatt.

Flere aksjoner og inspeksjoner

I Kystvaktens oppsummering av året kommer det ellers fram det er gjennomført 1.139 fiskeriinspeksjoner i 2019 og at det er gitt 188 advarsler for brudd på regelverket.

– I 44 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har medført anmeldelse og i åtte tilfeller oppbringelse til norsk havn for bevissikring, samt to tilfeller der saken er oversendt Fiskeridirektoratet for vurdering av overtredelsesgebyr.

Kystvakten har vært satt inn i 123 søk- og redningsaksjoner og foretatt 81 slep.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: