De oransje linjene viser hvor iskanten (15 % iskonsentrasjon) lå alle dagene i april 2019 (kilde: NSIDC). De blå og hvite linjene viser isfrekvens (1988-2017) for april (kilde: Norsk Polarinstitutt), mens de grå og røde linjene og feltene viser petroleumsområder og lisenser (kilde: Norsk Petroleum).

 

– Overvåkningen vår viser at temperaturene i Barentshavet har gått nedover de siste fem årene, forteller forsker ved Havforskningsinstituttet Randi Ingvaldsen.

Havforskningsinstituttet har overvåket Barentshavet i mer enn 70 år. Nå viser prøvene at temperaturen i havet har falt og er nede på samme nivå som for tyve år siden.

Et kaldere hav betyr at iskanten beveger seg sørover.

Grunnen til kaldere hav er at vannet som kommer inn med Golfstrømmen er kaldere.

– Barentshavet har blitt kjøligere fordi vannet som kommer inn med den norske atlanterhavstrømmen, som er fortsettelsen av Golfstrømmen, har vært kjøligere, forklarer Ingvaldsen.

Instituttet måler temperaturen over tid og grafene viser en fallende temperatur:

Figuren viser temperaturen på atlanterhavsvannet som strømmer inn i Barentshavet fra sørvest i to faste snitt som går henholdsvis mellom Fugløya og Bjørnøya og nord av Vardø fra 1950 og frem til i dag. Svarte linjer viser årlige verdier, tykke linjer viser 3 års løpende gjennomsnitt og stiplede svarte linjer viser 30-årsmiddelet for perioden 1981-2010.

 

En tendens på tyve år er et forholdsvis langt spenn. Det strider i mot alarmistenes meldinger om at klimaendringene i Arktis går raskere enn lenger sør. Havforskningsinstituttets målinger er dermed i strid med oppfatninger som daglig drilles inn.

Forsker Ingvaldsen gjør et forsøk på å oppklare motsetningen, men dette avsnittet reiser mange spørsmål. Man spør seg om forskeren må forsøke å forene sprik mellom data og offisiell klimamodell.

– Det er velkjent at Barentshavet de siste 40 årene har blitt mye varmere. Men de siste årene har vi altså sett en nedgang, og det er en del av naturlige svingninger som alltid vil være til stede, sier Randi Ingvaldsen.

– Dette endrer ikke på at en gjennomgående global temperaturøkning hever temperaturkurven oppover, slik at både de høyeste og de laveste temperaturene generelt blir høyere enn tidligere.

Hvis det er naturlige svingninger, er da også høyere gjennomsnittstemperatur en naturlig svingning? En fallende trend på tyve år er ganske lenge. Ingvaldsen sier det ikke bare er en kaldere Atlanterhavsstrøm, men også forhold fra øst, som påvirker:

– Men dette er også styrt av andre drivkrefter enn bare atlanterhavsvannet. Iskanten varierer med hvor mye is som kommer inn fra nord og øst, vindretninger og hvorvidt isen smelter eller fryser.

Hvor iskanten er, varierer altså fra ti-år til tiår, fra år til år, men også i høyeste grad fra dag til dag.

Iskanten kan variere med så mye som fra 50 til 250 km innenfor en måned.

Spørsmålet om iskanten er høyaktuelt i spørsmålet om oljeutvinning i nordområdene. Klimapolitikerne bygger sin argumentasjon på at iskanten trekker seg nordover.

Ord som «naturlig» er politisk ladet.

Havforskningsinstituttet er nok klar over at disse dataene kolliderer med den rådende oppfatning. Man får en følelse av at de prøver å ro i land nyheten så den ikke skal virke for utfordrende.

 

Barentshavet har blitt kjøligere – det flytter iskantsonen lenger sør

 

 

 

 

Støtt Document

Norsk offentlighet trenger mer enn noensinne en alternativ mediekanal. Hvis du som leser vil ha tilgang til nyheter og analyser som forteller en annen historie, som ikke gjør deg schizofren, med sin blanding av historier uten intellektuell forståelse og sammenheng, skal du støtte Document.

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Det er mange måter du kan bidra på:

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Document.no Vipps org.nummer er 13629

 

Støtt oss fast med Paypal: