– Det er en alvorlig avgjørelse, men uansett hvor mange timer personellet jobber, og uansett hvor mange deler vi bestiller, så vil ikke NH90 kunne møte Forsvarets behov, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en pressekonferanse fredag morgen.

Kontrakten termineres, noe som betyr at helikopterene blir satt på bakken med øyeblikkelig virkning. Forsvarsministeren sier at regjeringen vil kreve å få tilbake de 5 milliardene som hittil er blitt betalt for helikoptrene.

I 2001 vedtok Stortinget å bestille 14 NH-90 helikoptre fra den italienske leverandørene Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og til de norske fregattene i Nansen-klassen, og leveransen skulle vært fullført i 2008.

– Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

I pressemeldingen utdypes beslutningen:

– Vi har gjentatte ganger forsøkt å løse problemene i samarbeid med leverandøren, men mer enn 20 år etter kontrakten ble inngått står vi fortsatt uten helikoptre som kan gjøre jobben de er kjøpt for, og uten at leverandøren kan presentere realistiske løsninger på problemene, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Anskaffelsen av NH90 har pågått siden 2001. 14 maritime helikoptre for bruk på kystvaktfartøyer og fregatter skulle etter planen vært levert innen 2008. Per i dag er det levert 8 helikoptre i endelig versjon. Helikoptrene som skulle fly 3 900 timer årlig, har i gjennomsnitt flydd 700 timer. Forsvarsdepartementet ga i februar 2022 oppdrag til Forsvaret om at de sammen med Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt skulle gjennomføre en helhetlig evaluering av den maritime helikopterkapasiteten.  Evalueringsrapporten slår fast at det selv med store ekstrainvesteringer ikke vil være mulig å øke dette til et nivå som møter Forsvarets behov.

Forsvarets og Kystvaktens operative behov blir akutte etter denne avgjørelsen.

– Behovene våre for maritime helikoptre har ikke blitt mindre. Derfor vil vi nå starte en konseptvalgutredning for å finne en best mulig løsning for Kystvakten og fregattene, sa han.

Det vil ta minst fem år å få på plass en alternativ maritim helikopterkapasitet, ifølge Gram.

Innleie kan bli løsning

– Vi vil se på alle muligheter for å forsere dette gjennom henvendelser til nære allierte. Vi vil vurdere en løsning som kan skaleres opp over tid og vurdere om innleie kan være en del av løsningen.

En løsning for Kystvakten, som får nye fartøy mot slutten av året, vil bli prioritert, opplyste forsvarsministeren. Han og justisministeren vil vurdere om det kan være aktuelt å styrke redningshelikoptertjenesten midlertidig for å kompensere for manglende helikoptre i Kystvakten.

Når det gjelder fregattene, er de vant til å seile uten helikopter.

– Vi må se på om det er hensiktsmessig å skaffe nye helikoptre til dagens fregatter før ny overflatekapasitet er på plass, sa Gram. (NTB)

Les også:

Kystvakthelikopteret NH-90 er en forsvarspolitisk skandale

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.