Sakset/Fra hofta

Et nytt NH90 i fregattversjon landet på Kjeller ved Lillestrøm i januar 2018. Men bestillingen som Stortinget vedtok i 2001 vil neppe gi Kystvakten noen nytteverdi før etter 2025. Nå er det på tide å lande dette prosjektet på historiens skraphaug. Foto: Berit Roald / NTB

Utgiftene til kystvaktens innkjøp av NH-90 helikoptre øker med 400 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Riksrevisjonen kom med kraftig kritikk i 2018, i vinter ba avtroppende kystvaktsjef om at hele prosjektet måtte skrinlegges, men pengene fortsetter å fly. Ikke rart Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete blir deprimert.

Den operative støtten til Kystvakt og Marine er «framleis marginal», og forsinkelsene «har hatt konsekvensar for den evna Marinen og Kystvakta har til å løyse sine oppgåver», heter det i regjeringens nylig framlagte forslag til statsbudsjett.

– Det er en tragedie, sier Liv Signe Navarsete (Sp) om NH-90-skandalen.

– Det er til å bli deprimert av, sier hun hoderystende til Nationen etter fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett.

I 2001 vedtok Stortinget å bestille 14 NH-90 helikoptre fra den italienske leverandørene Nato Helicopter Industries (NHI). Leveransen skulle vært fullført i 2008. Slik gikk det ikke:

Første helikopter var forutsatt av Forsvaret og Stortinget å komme i 2005 og hele leveransen på 14 helikoptre skulle være fullført i 2008. Først i 2011 kom første NH90 til Norge, men dette hadde en såpass med feil og mangler at det var ute av stand til å være i operativ drift. Ved utgangen av 2017 var seks NH90 levert til det norske Forsvaret. Disse brukes i hovedsak til testing og utbedring av feil og noe operativ tjeneste. Det første NH90-fregatthelikopteret i endelig konfigurasjon ankom Norge 22. januar 2017. De resterende syv NH90 skal etter planen leveres til Norge i perioden 2018-2020, og de seks som allerede er levert skal oppgraderes til operativ konfigurasjon. (Wikipedia)

Året etter, i 2018, kom Riksrevisjonen med kraftig kritikk av Forsvaret og Forsvarsdepartementet, som til da hadde brukt åtte milliarder kroner på bestillingen:

Selv om leverandøren NHI bærer en stor del av ansvaret for forsinkelsene, er det likevel etter Riksrevisjonens syn sterkt kritikkverdig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke gikk grundigere inn i beslutningsgrunnlaget for valget av NH90 i 2001, og at de ikke fulgte opp viktige forutsetninger for anskaffelsen godt nok og tok risikoen mer alvorlig. Dette har fått store konsekvenser for den operative evnen til både Kystvakten og fregattvåpenet. (Riksrevisjonen)

Avskjedssalutt

I årsrapporten for Kystvakten for 2019 ble det listet opp en rekke punkter med sterk kritikk av NH-90.

«Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 de nærmeste årene ikke vil være tilfredsstillende i forholdet til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet, både med tanke på å ivareta en bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser samt i forhold til generell beredskap i Kystvaktens ansvarsområde». (Kyst og Fjord)

Kritikken ble igjen overhørt, og pengesluket fikk fortsette enda et år.

Så, i februar i år gikk Ottar Haugen av som sjef for Kystvakten. Han sa da klart fra hva han mente:

– Summen er at vi ikke har tillit til denne maskinen. Vi vil aldri nå målene som vi satte oss den gangen helikopterkontrakten ble underskrevet, sier Ottar Haugen til Kyst og Fjord. Han fortsetter:

– Når dette nå skal utredes av Forsvarsdepartementet, forutsetter vi at man begynner helt på nytt, starter en helt ny prosess om hvordan framtidas kystvakthelikopter skal se ut, og ender med en helt annen maskin enn NH90. Vi tror ikke det klokt å kaste enda flere gode penger etter de dårlige.

Haugen har gått av, men han så ikke for seg noen bedring av situasjonen med det nærmeste.

Dersom Stortinget likevel holder fast på skandalehelikopteret, tror Haugen den tidligst kan tilføre Kystvakten noe positivt etter 2025. Det betyr at fiskerinasjonen Norge gjennom 11 lange år ikke har klart å opprettholde helikoptertjenesten, etter at man i 33 sammenhengende år hadde slik tjeneste. Den siste Lynx-maskinen ble faset ut i desember 2014, 13 år etter at Norge signerte kontrakt om nye NH90-helikoptre. Det skulle vært rikelig tid å få erstatteren på plass innen de gamle maskinene skulle fases ut. Det var det ikke. (Kyst og Fjord)

Stortinget bør bruke høstens budsjettdebatt til å lande dette helikopterinnkjøpet som aldri tok av.

Helikopter-skandalen: Forsvarets skjulte kostnadsbombe

Avtroppende kystvaktsjef: «Skrot NH90 og start på nytt»

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Les også

Les også