Sveriges kong Carl Gustaf avbildet før opptaket av den årlige juletalen fra det svenske slottet, 16. desember 2019 (Fredrik Sandberg /TT News Agency via AP/NTB Scanpix)

 

I sin årlige juletale uttrykte den svenske kongen sin frykt for bombeeksplosjoner og skuddvekslinger, og sin uro over at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sverige er i rask endring.

– Vi ser hvordan kriminalitet av ulik art skaper utrygghet i samfunnet vårt. Eksplosjoner og skuddvekslinger vekker uro hos allmennheten. En uro som deles av meg og min familie, sa kongen i sin tale.

Kongen snakket rundt temaet fremtidstro, og poengterte videre viktigheten av å fokusere på rettsvesenets og forsvarets innsats for landet. Også lærere ble trukket fram som en viktig gruppe for å sikre Sveriges framtid, melder Sveriges Radio.