Regjeringen i Sverige er redd for at Sverige skal fremstå som islamfiendtlig i Gulfens araberstater. På en pressekonferanse etter interpellasjonsdebatten i riksdagen på fredag, bekreftet utenriksminister Wallström den svenske regjeringens uro for at det skal spres en oppfatning av Sverige som islamfiendtlig.

Wallstöm sier:

«På den senare tid har vi sett att påståendena har börjat få fötter og börjat spridas och det är viktigt att vi markerer. Vi talar om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill ha en respektfull dialog med Saudiarabien.

Wallström er opptatt av at ingenting av det hun har sagt i Riksdagen eller andre steder kan tolkes som en kritikk av islam. Hun hevder at det er «ett grovt felaktigt påstående.»

??????????????????

foto: Kong Salman er ny på tronen, men ser ikke ut til å føre noen annen politikk enn forgjengeren.

På pressekonferansen presiserte hun tidspunktene for regjeringens handlinger overfor Saudi Arabia. Allerede i januar skal den svenske regjeringen ha tilkalt Saudi Arabias charge d’affair for å forklare den kritikken Wallström skulle komme i med i forbindelse med utenriksdebatten i Riksdagen den 11. februar.

Den 10. mars tok regjeringen opp Sveriges samarbeidsavtale med Saudi Arabias ambassadør, og det var den samme dag som regjeringen meddelte pressen at avtalen skulle avsluttes. Regjeringen besluttet formelt sett å avslutte avtalen den 12. mars.

Raif-Badawi--008

foto: Sverige har havnet i en kattepine: Hvordan balansere mellom Rauf Badawi, som er idømt 1.000 piskeslag, og wahhabittregimet?

Både under fredagens debatt i Riksdagen og den senere pressekonferansen presiserte Wallström at hensikten aldri har vært å ydmyke landet Saudi Arabia. Hun sa at regjerningen ikke kritiserte islam i forbindelse med hennes uttalelser om brudd på menneskerettigheter i Saudi Arabia., og understreket at den svenske regjeringen har:

«den största respäkt för islam som religion och dess bidrag till vär gemensamma civilisation.»

I interpellasjonsdebatten om den nå oppsagte militære samarbeidsavtalen unngikk Wallström kritikk av Saudi Arabia, men pekte i stedet på landets internasjonale betydning. Hun pekte på at Saudi Arabia er et viktig land i en region som er av stor betydning for Sverige, og at den saudiske kongen er vokter av de viktigste moskeene i islam. Hun sa også at landet har en sentral rolle i forbindelse med Palestina, Syria og Libya, at det er en betydningsfull aktør i kampen mot terrorisme og i klimaforhandlingene. På grunn av disse forholdene, er det ifølge Wallström viktig for Sverige å ha en god politisk relasjon med Saudi Arabia. Hun sa videre at:

«regjeringen vill slå vakt om och utveckla relationen Sverige har haft med Saudiarabien genom åren.»

Men samtidig presiserte hun at Sverige vil ha en:

«rak och respektfull dialog i de frägor där vi har olika syn, inte minst vad gäller mänskeliga rättigheter.»

Det er vanskelig å se hvordan det er mulig å kritisere Saudi Arabias brudd på menneskerettigheter, uten samtidig å peke på bruddenes utgangspunkt. Sveriges holdning er imidlertid typiske signaler i en tid hvor sannheten ikke er utgangspunktet, men selve problemet. Sett i forhold til tidligere konflikter med den muslimske verden, er det ikke lenger bare våre handlinger som er konfliktens utgangspunkt, men den posisjonen man inntar overfor dem. Sveriges opptreden minner om en slaves underdanige posisjon, hvis feil ord er nok til å straffe ham. Sverige frykter rett og slett at den muslimske verden skal tro at Sverige holder noe annet for sant enn det muslimer kan godta.

Vi har startet på en reise hvor endestasjonen ikke ønsker det frie mennesket velkommen.

 

http://www.dagen.se/risk-att-sverige-ses-som-islamfientligt-1.346095