Sakset/Fra hofta

Therese Johaug låner sitt ansikt til Huawei. Det er selvsagt et valg hennes rådgivere har tatt. Det røper at de følger dårlig med. Huawei er ved å bli et navn det ligger lange skygger over og de blir stadig mørkere. Foto: Document, tatt på OSL.

Telenors forskningsdirektør Bjørn Taale Sandberg informerer om teknologitrender som publikum vil møte i 2020. Teknologien bryter noen grenser, og det er en begeistring for gjennombrudd som kan virke skremmende. Språket er kvasi-religiøst.

– Mange av trendene vi har pekt på for det neste året, viser at nyskaping skyter raskere fart enn noensinne. Samtidig peker andre trender på at vi opplever en felles teknologisk åpenbaring, en slags digital erkjennelse, sier Sandberg. (NTB)

«Teknologisk åpenbaring» er et begrep som bør få varsellampene til å blinke. Kina er banebrytende på 5G, kunstig intelligens og bioteknologi. Likevel hører vi ikke at et selskap som Telenor eller NRK eller NTB, reiser motforestillinger, selv om de er innlysende: Hvordan bruker et totalitært regime grensesprengende teknologi?

Kina dreper folk og høster organene deres og bruker dem til å helbrede syke medlemmer av nomenklaturaen. Samtidig har Kina utviklet et overvåkingssystem som er uten sidestykke i historien. Mediene og politikerne snakker ugjerne om denne siden ved Kinas makt.

Teknologien skaper verktøy som kan brukes av den politiske opposisjonen:

Egne nettverk

P2P-teknologi, også kalt peer-to-peer eller likemannsnettverk, og apper som bruker trådløse wifi-systemer, muliggjør etablering av egne, selvbygde kommunikasjonsnettverk.

Når vi får en bedre teknologi for å etablere nettverk uten en sentralisert infrastruktur, vil apper der brukere kobles sammen direkte, bli mer populære. Med andre ord vil innbyggere og organisasjoner kunne etablere sine egne kommunikasjonsnettverk, noe som for eksempel ble gjort under de voldsomme demonstrasjonene i Hongkong nylig.

Telenor regner med at flere vil velge dette i konfliktsituasjoner neste år for å mobilisere til protester og for å holde seg under radaren.

Slike tjenester kan også være verdifulle i situasjoner der vanlige nettverk ikke er tilgjengelige, for eksempel i avsidesliggende områder, når nettet er nede eller ved hendelser eller situasjoner der man må kommunisere med venner og familie i nærheten. (NTB)

Her må man erkjenne at også vestlige land har beveget seg inn på samme territorium som Kina: De driver overvåking, kartlegging og sensur av egen befolkning.

Mediene snakker ugjerne om dette. De er selv med på nedstengningen av uvelkomne meninger. Praksisen er så utbredt at den er et etablert faktum, selv om den fjerde statsmakt ikke vil innrømme at de er på makthavernes side.

Dette er en ny situasjon for vestlige demokratier og et uttrykk for at de ikke er i stand til å løse de problemer og konflikter som politikerne har skapt med sine valg.

At land som USA, Australia, Canada og Storbritannia enten har utestengt eller advart mot Huaweis 5G-teknologi, har satt farene ved overvåking på kartet. I Norge har man ikke vært villig til å se faren fra Kina i samme grad. Therese Johaug reklamerer for Huaweis telefoner.

5G-effekter

2019 var år null for kommersielle 5G-tjenester. Neste år lanseres teknologien bredt i de fleste industriland.

5G er neste generasjon mobilnett. Generasjonsbegrepet brukes for å beskrive utviklingen i mobilkommunikasjon. NMT-nettet som ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, var første generasjon. Det har gått rundt ti år mellom hver ny generasjon mobilnett. I dag bruker vi 4G-nett.

Trondheim blir den første storbyen i landet som får 5G. Det nye supernettet vil gi nordmenn tilgang til egenskaper og tjenester som aldri før har vært tilgjengelige. Mobilteknologien gir fiberoptisk kommunikasjonshastighet – med andre ord blir dette svært raskt.

Med 5G kan bedrifter kjøre problemfritt over mobilt internett og bidrar til at nettverkstjenester kan utvikles av programvare. Nød-, e-helse-, logistikk- og sikkerhetssystemer samt fjernetterforskning kan kjøre på kvalitetsnettverk. Det muliggjør at video, droner og sensorer kan brukes til å overføre data på en sikker måte. (NTB)

En annen teknologifront er «invasjon» av kroppen og kobling mellom kropp og teknologi.

Teknologien kan kobles til kroppen ved hjelp av enheter som måler blodtrykk, oksygeninnhold i blodet, aktivitet, puls, hjerterytme – til og med snorking. (…)

Neste år vil vi få de første appene som ikke bare overvåker helsen vår, men som også griper inn. Et eksempel på dette er insulinpumper.

En gruppe pasienter og helseaktivister kalt «We are Not Waiting» har sprengt grenser på dette området i lang tid. De har bidratt til at vi i 2020 vil se de første systemene som gjør det kommersielt mulig å automatisere både avlesning av blodsukker og injeksjon av insulin hos diabetespasienter. (NTB)