Nytt

Sofia Ahmad, Saleem Ahmad og deres sønn Qasim Ahmad i hagen foran villaen i byen Sialkot. Foto: TBSM Studios / privat

Gullhandler Saleem Ahmad (55) fra Oslo skylder kemneren 4,6 millioner kroner og er slått personlig konkurs i Norge. I Pakistan lever han et luksusliv som mangemillionær.

I Pakistan eier Ahmad åtte eiendommer. Verdiene han selv har oppgitt til pakistanske skattemyndigheter summerer seg til 36 millioner kroner skriver VG.

Saleem Ahmad har bodd i Oslo siden 1988, hvor han har drevet gullbutikken «Sheikh Enterprises» på Grønland. Den ble slått konkurs i 2014 etter at Tolletaten og Skatteetaten avdekket årelang svart omsetning og ulovlig innførsel av gull.

Like før konkursen ble butikken ranet for over seks kilo gullvarer. Lagmannsretten slo i 2016 fast at gullet stammet fra kriminell virksomhet, og nektet å gi erstatning.

I stedet for å betale kravene fra myndighetene, var Ahmad med på å sende 4,8 millioner kroner til forretningsforbindelser i Dubai, viser rettsdokumenter VG har sett.

Ahmad ble dermed dømt til syv måneder fengsel for såkalt kreditorbegunstigelse.

I vinter avslørte Dagbladet at Ahmad var knyttet til flere skjulte luksusleiligheter i Dubai. En av dem ble solgt for 9,7 millioner kroner.

Da aksjonerte Oslo kemnerkontor og slo Ahmad personlig konkurs, i et nytt forsøk på å inndrive skattegjelden.

I en egenerklæring datert 25. april i år, signerte Ahmad «på ære og samvittighet» at han «ikke eier fast eiendom, bankinnskudd eller andre eiendeler hverken i Norge, Pakistan eller andre land, bortsett fra beslagsfrie eiendeler til rent personlig bruk».

Fem måneder tidligere viste hans oppdaterte selvangivelse i Pakistan at han hadde en formue på 36 millioner kroner.

Like etter at han fikk skattekravet i 2015, solgte Ahmad raskt tre leiligheter på Grønland i Oslo.

Ifølge bostyreren ble gevinstene på til sammen 4,7 millioner kroner sendt til Pakistan før skatteoppkreveren rakk å reagere.

Ahmad har dermed sendt totalt 9,5 millioner kroner ut av landet, ifølge bostyrer og norske myndigheter, skriver VG. Midlene skulle ha dekket krav mot butikken og ham selv personlig.

Bostyreren har endevendt privatøkonomien hans det siste halvåret, uten resultat. Det er ikke funnet noen penger til å dekke skattekravet.

Det er nå Saleem Ahmads sønn Qasim Ahmad som nå driver gullbutikken på Grønland, hvor han har ansatt Saleem Ahmad, skriver VG.

Dette er blant verdiene Saleem Ahmad har oppgitt i sin personlige selvangivelse for 2017 og 2018 i Pakistan (omregnet til norske kroner):

  • Seks eiendommer i byen Sialkot i Punjab til en verdi av 20 millioner kroner.
  • Investeringer i to tomter utenfor byen.
  • Over 10 millioner kroner i kontanter.
  • Flere dyre biler, deriblant en BMW med en oppgitt verdi på 1,36 millioner kroner.

Saleem Ahmad har ikke rapportert disse eiendelene i pakistan til norske skattemyndigheter, hverken i 2017 eller 2018.