Sakset/Fra hofta

Vann er forutsetningen for alt liv på jorda. Av en eller annen grunn er sjelden befolkningsvekst et tema når man snakker grønt skifte, kun energi og artsmangfold. Uten vann, intet liv. Så enkelt er det. Olivenplantasje i Porten, Portugal. Foto: Rafael Marchante/Reuters/Scanpix

17 land som huser ca 25 % eller snaut to milliarder av jordens befolkning, bruker i dag mer enn 80 prosent av sin årlige vannforsyning, viser nye analyser utført av non-profit organisasjonen World Resources Institute.

Vannforsyningene i disse landene, som hovedsakelig ligger i Midtøsten, Nord-Afrika og Sør-Asia, er under et ekstremt høyt press. Befolkningsøkningen kombinert med redusert vannforsyning kan føre til kritisk vannmangel, advarer forskerne. Med 80 prosent forbruk kan mindre endringer utgjøre en stor risiko.

– Så snart det blir tørke eller noe uventet skjer, kan store byer befinne seg i veldig alvorlige situasjoner, sier Rutger Hofste, en dataanalytiker ved World Resources Institute i Washington til ScienceNews.

– Dette er noe vi forventer å se mer og mer av, sa han.

I verste fall kan byer og regioner nærme seg «day zero». Det var et mye brukt begrep i 2018, da Cape Town i Sør-Afrika var nær ved å gå tom for vann. Staten må i slike tilfeller gripe inn og begynne med rasjonering.

Hofste peker på at det primært er økonomisk vekst og befolkningsvekst som er hovedårsakene til vannmangel, mens klimatiske endringer bidrar til uforutsigbarhet.

Water stress poses serious threats to human lives, livelihoods and business stability. It’s poised to worsen unless countries act: Population growth, socioeconomic development and urbanization are increasing water demands, while climate change can make precipitation and demand more variable.

World Resources Institutes analyser viser at vannforbruket har økt med ca. 250 prosent fra 1961 til 2014. Viktige tiltak for å sikre tilgjengelig drikkevann i tørre regioner, er blant annet mer effektivt og «vanngjerrig» jordbruk samt bedre systemer for gjenvinning og gjenbruk.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.