Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i en pressemelding at svært lav grunnvannstand og lav vannstand i innsjøer og elver kan skape utfordringer utover våren. Årsaken er usedvanlige lite nedbør det siste halvåret. 

– Hvis det ikke kommer betydelige mengder nedbør de nærmeste ukene, er det fare for at grunnvannstanden synker ytterligere. Det kan føre til tørre brønner. Kaldt vær og lite nedbør vil også gi lite tilsig til elver og innsjøer. Dette kan ha betydning både for vannforsyning, kraftproduksjon, landbruk, båtferdsel og livet i vassdragene, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

Kraftproduksjonen en faktor

Fyllingsgraden i vannmagasinene på Østlandet og Sørlandet er også mye lavere enn normalt. Endring i fyllingsgraden avhenger både av tilsiget og hvor mye vannkraft som produseres.

– Selv om fyllingsgraden er gått noe opp denne uken, er den lav sammenlignet med normalen. Det er meldt om kaldt og tørt vær fremover. Det er derfor usikkert om fyllingsgraden vi øke i inneværende uke, sier Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

Svært lav grunnvannsstand

Grunnvannsnivået er meget lavt og synkende i store deler av Sør-Norge både langs kysten fra Fredrikstad i Østfold til Florø på Vestlandet og i dalene på Østlandet under ca. 700 m o.h.

Det lave grunnvannsnivået medfører mindre tilsig av vann til vassdragene, som igjen fører til at vannstanden i mange bekker, elver og innsjøer er svært lav.

Det er uvanlig å ha så lavt grunnvannstand på Østlandet og Sørlandet samt så lav vannstand i innsjøer som Mjøsa, Øyeren, Tyrifjorden og Krøderen. Det går statistisk sett ti år eller mer mellom hver gang vannstanden er like lav på denne tiden av året. For enkelte grunnvannsobservasjoner snakker vi om nivåer vi statistisk sett opplever hvert tyvende år eller sjeldnere, ifølge Colleuille.

Sparetiltak og restriksjoner

Lav vannstand kan skape problemer for vannforsyning, fisk og dyre- og planteliv.

– NVE oppfordrer alle til å unngå vannuttak som kan bidra til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene og til andre som har behov for vannuttak lenger ned i vassdraget, sier Hervé Colleuille.

– Hvis vannivåene i drikkevannmagasiner eller brønner når et kritisk nivå, kan vannverkseierne innføre restriksjoner og oppfordre befolkningen til å spare vann ved for eksempel å forby vasking av bil, anbefale kortere dusj, redusere vanning av have, jordbruk etc. Det er viktig å ta hensyn til livet i elvene og andre som bruker vann lenger ned i vassdragene.

Ifølge Meteorologisk institutt kom det mellom 50 og 95 prosent mindre nedbør enn normalt i mars. April ser også ut til å bli tørrere enn normalt for Østlandet og Sørlandet.

Lite nedbør har også ført til skogbrannfare i store deler av Sør-Norge.

Kartet viser grunnvannstand sammenlignet med hva som er vanlig 1981–2010. Kilde: senorge.no/NVEEn stor del av Nord-Europa inkludert Danmark og Sør-Sverige opplever også tørke.

Les også:

Spetalen forsto hva strømkablene ville føre til allerede i 2014

 

Acer-saken til Høyesterett

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.