Nytt

FNs utviklingsprogram presenterte før helgen «Arab Human Development Report 2009». Utviklingen av de menneskelige ressurser er svak: Hvordan skal landene kunne ta imot de 78 millioner nye borgerne som vil bli født de neste fem år? Det er ufattelige og nedslående tall.

Arbeidsledigheten blant unge er på 55 prosent! Samtidig begynner elementære ressurser som vann å bli en mangelvare.

The demographic pressure, according to EU data, will bring populations in Arab nations to 395 million citizens in 2015, compared to the current 317 million.

Det er vanskelig å unngå den konklusjon at dette henger sammen med landenes islamske karakter, som gjør fødselskontroll og prevensjon til et ikke-tema.

Araberlandene har rett og slett ikke brukt den gylne muligheten som oljeinntektene representerte, og nå er befolkningseksplosjonen i ferd med å løpe fra sjansen til å gjøre noe i et skrittvis, naturlig tempo. Krisetiltak eller eksplosjoner rykker nærmere.

– De arabiske landene er tatt som gisler av oljeprisen. Den fantastiske oljerikdommen for de arabiske landene viser et feilaktig bilde av den økonomiske situasjonen. Den skjuler de strukturelle svakhetene som eksisterer i mange land, og dette medfører usikkerhet for landene og befolkningen, konkluderer rapportforfatteren Walid Khadduri.

«Det er ikke blitt investert i infrastruktur, landbruk eller industri. Industrialiseringen av de arabiske landene er som den var i 1970,» heter det i rapporten.

Når man ser denne ubalansen opp mot manglende tilgang på grunnleggende ressurser som vann og dyrkbar jord, begynner katastrofen å avtegne seg.

Vann

This growth is a large hazard to the availability of natural resources, and above all water resources – already at risk. Available water sources in the Arab nations, according to the EU’s estimates, is close to 227 billion cubic metres yearly, of which 43% is used exclusively by these nations, while the remaining 57% is shared with other areas such as Africa and Asia.

Ørkenspredning

There exists yet another problem confronting water resources in the region: the issue of growing desertification. The EU has estimated that the region’s deserts have swallowed two thirds of the available terrain since 1960.

Mangel på rettigheter

With regards to human rights, the European Union has emphasized that a large part of the Arab states have failed to introduce laws for social inclusion, equal distribution of wealth and protection of ethnic diversity. Furthermore there remains the problem of violence against women: many Arab women are still subject to physical and cultural violence – fruit of patriarchal, discriminatory and misogynistic attitudes still present in many of these nations.

Menneskesmugling

Human trafficking as well, has remained a growing concern in these countries. The trading has become a multi-million dollar transnational industry which is particularly active in Saudi Arabia, the Arab Emirates, Yemen and Lebanon. The trade indiscriminately involves men, women and children.

Finally, the question of refugees: The European Union estimates that there exist close to 7.5 million in the region, 46.5% of the total number of refugees registered by international organizations. The highest concentrations are held within Jordan, Syria and Palestinian Territory.

Menneskesmugling til Europa blir en nødventil for regionens egne problemer, og myndighetene og kriminelle har interesse av denne eksporten av mennesker. De sender penger tilbake, de vever Europa og Midtøsten/Nord-Afrika sammen, men det er en utvikling som er preget av mangel på kontroll og av uoversiktlighet. Typisk nok er det vanskelig å få landene til å ta borgerne tilbake. Det finnes heller ingen gjensidighet i respekt for minoriteter, det være seg politiske eller religiøse. Dysfunksjonaliteten i regionen eksporterer mennesker til Europa, men samtidig tar de dysfunksjonaliteten med seg, og EU har ikke noe svar. EU har ingen makt i regionen, men får problemene i fanget.

Oljepenger til besvær

Arab Human Development Reports