Sakset/Fra hofta

Klimagalskapen når stadig nye høyder. Det strømmer på med visvas-forslag og infantil  symbolpolitikk. Nå skal universiteter slutte å servere oksekjøtt. De innbiller seg at det skal «redde klimaet».

Tidligere har akademiske miljøer vært forbundet med realitetsorientering og kritisk tenkning. I disse kretser har det tradisjonelt vært vanskelig å slippe unna med lettvinte påstander som ikke er forankret i fakta og dokumentasjon. I dag er dette bildet beklageligvis snudd på hodet. For nettopp fra universitetshold gror det nå opp de mest absurde ideer og påfunn, som man så i neste omgang forsøker å pådytte resten av samfunnet som en slags «vitenskap».

Ikke siden den bisarre AKP ml-tiden på 1970-tallet har akademiske miljøer i samme grad frakoblet seg den observerbare virkeligheten, og i stedet blitt et arnested for rabiat fantasi-tenkning.  Det kan virke som om en del universitetsmiljøer i dag er hyllet inn i en religiøs tåke som lammer evnen til rasjonell tenkning.

Et eksempel på dette siste ser vi nå presentert ved et universitet i Storbritannia, Goldsmiths i London. Her vil man ha slutt på at det serveres burgere og annen mat basert på oksekjøtt i kantiner og restauranter. Dette er ment som et bidrag til å «redde klimaet»

Det er den britiske avisen The Independent som forteller om dette.

«Goldsmiths University of London has banned beef from its campuses part of a wider effort from the institution to reduce its carbon footprint. The southeast London university will remove all beef products from sale at campus food outlets by September, as part of its pledge to become carbon neutral by 2025,” beretter den britiske avisen.

Det påstås at klimaeffekten av dette er “godt dokumentert», og det vises til en studie der man har funnet ut at kjøtt produserer mer av såkalte klimagasser enn tofu (!):

“The environmental consequences of beef production are well documented, with recent research published in the journal Science that beef produces 105kg of greenhouse gases per 100 g of meat. By comparison, tofu results in less than 3.5 kg.”

Jaha, mer av såkalt «klimagass» i kjøtt enn i tofu, altså. Men det en slik angivelig “dokumentasjon» helt mangler, er noen holdbar bevisføring for at dette har noen betydning for klimaet. Den sammenhengen anses åpenbart som et faktum man ikke behøver å bevise ytterligere, til tross for at nettopp det er svært omstridt og i beste fall svært tynt dokumentert.

Akkurat dette er noe av det fundamentalt absurde ved hele klimasaken. Man bygger på et gitt premiss som rett og slett er en påstand fremmet av enkelte politikere rundt 1990. Margaret Thatcher var blant disse. Dette blir så uten videre etablert som et «faktum. Deretter brukes masse energi og ressurser på å «forske» og «dokumentere» en rekke sekundære forhold knyttet til utgangspåstanden, men som ikke på noen måte stiller spørsmål ved det grunnleggende premisset.

Det kan minne litt om en den typen religiøs «forskning» der man har et visst gudebilde og en del historiske myter og fortellinger som gitt premiss. På basis av dette «forskes» det på detaljer som ikke berører hovedpremisset i seg selv. De som våger å sette spørsmålstegn ved grunnlaget for troen, stemples som kjettere og fryses ut av miljøet. I en del land er man heldige om man slipper unna såpass billig. Denne formen «akademisk virksomhet» er i dag temmelig betegnende også for den såkalte klimavitenskapen. Det er ikke rom for tvil omkring hovedtesen. Det er ikke plass til mennesker med kritiske spørsmål. Vi er vitne til en akademisk fallitt uten sidestykke i moderne tid.

Dette oksekjøtt-våset kunne vi saktens ledd godt av, om det ikke var for at galskapen er i ferd med å bre seg til andre universiteter, også her i Norge.

Dagbladet kan melde at man ved Universitetet i Bergen (UIB) sysler med tilsvarende prosjekter, selv om man foreløpig ikke er kommet like langt ut på vanviddets galei:

«Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), sier de har som mål å redusere, men ikke fjerne rødt kjøtt i maten som serveres på universitet», opplyser Dagbladet.

Også i Oslos akademiske miljø har disse tankene gjort sitt inntog:

      «Vi har redusert antall retter med storfe», sier Steffen H. Greff, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Mat og Drikke, til Dagbladet.

Men så langt ser ikke dette påfunnet ut til å ha fått fotfeste ved andre universiteter enn i Oslo og Bergen.  Halvard Danielsen, kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, er ikke grepet av politisk korrekt klima-panikk:

«Det er opp til våre studenter å velge om de for eksempel ønsker å spise storfekjøtt eller ikke. Bredden i tilbudet vårt gjør at de som ikke ønsker å spise storfekjøtt, kan velge andre produkter», sier han til Dagbladet.

Faktisk er det befriende å høre slik fornuftig tale, som en voksen kontrast til flommen av infantilt pjatt som ellers preger dette temaet.

Kanskje man skulle unne seg en saftig burger til middag i morgen?

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.