Den såkalte klimakur 2030 vil ha drastiske konsekvenser for mange deler av norsk samfunn. Ikke minst vil landbruket rammes hardt. Nå har FrPs tidligere landbruksminister Jon Georg Dale fått nok. Han vil ha den bort og vekk.

Regjeringen har fått en ide om at Norge må kutte det de kaller «klimagasser» med intet mindre enn 50 % innen 2030. Det tror man skal ha betydning for klimaet på jorda.

Dette er nedfelt i et dokument man har kalt «klimakur 2030».  I korthet er dokumentet en oppramsing av hvilke omfattende kutt, kostnader og ekstra byrder Norge skal pådra seg. Alt dette skal gjøres i et håp om at vårt land vil være et forbilde for resten av verden, i kampanjen for å «redde klimaet».

Ingen fra regjeringshold har tatt seg bryet med å konkretisere hva disse norske kuttene vil ha å si for klimaet i rene tall. Det forblir en gåte.

Dette skyldes at de ikke har den fjerneste anelse. For noen slik effekt lar seg verken måle eller dokumentere. Det er snakk om synse-politikk basert på påstander, men uten forankring i bevis eller kjensgjerninger.

Innen 2050 skal vi ifølge klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kutte 90-95 %. Det innebærer i praksis å nedlegge så å si all form for nåværende virksomhet og aktivitet i Norge.

Rotevatn har dessverre heller ikke funnet det nødvendig å orientere om hvilke nye, mirakuløse metoder og geniale teknologier som skal gjøre det mulig å drifte et moderne, høyteknologisk velferdssamfunn så å si uten utslipp av noe slag.

Merkelig nok har ingen representanter for norsk mainstream-presse (av VG utropt til «verdens beste presse») funnet det naturlig å spørre om hva dette skal gi av konkrete resultater. Pressens praksis synes nå å være at man automatisk godtar all klimaretorikk fra myndigheter, pressgrupper, ja, til og med fra skolebarn. Her skal det så visst ikke skapes dårlig stemning med kritiske spørsmål.

Det skulle vel tatt seg ut om «verdens beste presse» begynte å plage politikere og andre med krav om dokumentasjon for tiltak som kommer til å endre samfunnet vårt dramatisk. Slikt bør etter deres syn godtas uten videre, så lenge det har noe med «klima» å gjøre.

Men etter hvert har likevel konsekvensene av «klimakuren» begynt å demre for noen hver rundt om i landet. Blant annet har norsk landbruk innsett at planene om kutt i kjøttproduksjon vil å medføre det man selv oppfatter som en tilnærmet rasering av næringen.

Dagbladet forteller at Bondelaget og Agri Analyse nå roper varsku om Klimakur 2030:

«Kjøttkutt gir skrekktall for norsk landbruk. Anbefalingen om å kutte kjøttforbruket i regjeringens store Klimakur-rapport vil gi 8 900 færre gårdsbruk og 300 000 færre beitedyr på ti år, ifølge Agri Analyse», skriver avisen.

Det er dystre perspektiver for et allerede hardt skviset og sterkt nedbygget norsk landbruk.

Slike opplysninger får tidligere landbruksminister, nå stortingsrepresentant, Jon Georg Dale fra FrP til å slå i bordet. Han har fått nok av denne typen samfunnsødeleggende påfunn. I Dagsnytt 18 mandag 11. mai gir han klar beskjed:

«Klimakuren kan puttes i en skuff», sier Dale.

Han ser tallene fra Agri Analyse som helt drepende for klimakuren:

«Det viser alvorlige konsekvenser av svinedyr symbolpolitikk. Hvis vi tror at vi redder verdens klima ved å fase ut norske kyr, så har vi bommet fullstendig», tordner Dale.

Han mener at dette også handler om graden av norsk selvforsyning av mat, et tema som er blitt aktualisert av korona-krisen.

«Klimakur-forslaget vil rasere store deler av norsk landbruk og bygder, og vil ikke redusere noen global utslipp med noe som helst», sier han videre.

«Det eneste vi får, er politikere og byråkrater som vil bestemme hva vi skal ha til middag. Det er en usedvanlig dårlig ide», legger han til.

I studio er også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Han bidrar som vanlig med å ramse opp floskler av typen:

«…ingen må  gjøre alt, men alle må gjøre litt.»

Bønder og bygdefolk rundt om i Norge er neppe enige i at massive omstillinger og nedskjæringer, kan beskrives som « å gjøre litt».

«Jordbruket står for 8,5 % av norske utslipp», påpeker Rotevatn. Det fremstilles som om dette er svært stort og viktig.

Dessverre kommer ikke den ellers ofte så dyktige programleder Espen Aas på tanken om å spørre hva dette utgjør i et globalt perspektiv. Det ville trolig blitt vanskelig for Rotevatn å holde styr på alle nullene foran komma. Det er snakk om tall så små at de er uten betydning for noe som helst.

«Forbud mot nydyrking av myr er et godt klimatiltak, nevner han også.

Dale på sin side fremhever verdien av at Norge kan ha en helhetlig, egen matproduksjon og selvforsyning.

«Ved å gjøre norske kyr til et klimaproblem, bidrar vi til å flytte ut norske arbeidsplasser, uten at verdens utslipp påvirkes», sier FrP-politikeren.

Rotevatn fremholder at «vi» heller må spise mer frukt og grønt fremfor kjøtt. Det er bra for både klima og helse, mener han.

Dale får siste ord, og mener hele «klimakur 2030» er uten fornuft:

«Det er meningsløst i en tid vi trenger å styrke vår egen matproduksjon, også av beredskapshensyn. Det er meningsløs landbrukspolitikk og det er en distriktsfiendtlig politikk», avslutter Jon Georg Dale.

Men selv om Dale tordner godt med sin bassrøst, må det nok enda grovere skyts til for å skyte ned den såkalte klimakuren. Den er antagelig like seiglivet som det meste av de andre, til dels absurde mytene som styrer klimapolitikk.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.