Ved Universitetet i Bergen «tar man klimaet på alvor», som det så fint heter. Derfor skal det avholdes julebord uten pinnekjøtt, ribbe, pølse, medisterkaker, ja, fritt for alle typer kjøtt. Dette får FrP-representant Bård Hoksrud til å rase. Han mener det får være måte på til politisk korrekt symbolpolitikk.

«Jeg synes det er trist at de som har lyst tradisjonell, norsk julemat, ikke skal få lov til å spise det», sier en oppgitt Bård Hoksrud i Dagsnytt 18 på NRK.

Han er invitert for å snakke om at Universitetet i Bergen i år vil ha julebord helt uten kjøtt. Det skal være en ide man har kommet på av hensyn til klimaet.

Synnøve Myhre er avdelingsdirektør ved UIB, og har ansvar for årets julebord. Hun kan i Dagsnytt 18 opplyse om at

«…vi er et universitet som tar klima på alvor. Skal man få til en endring., så krever det en liten egeninnsats».

Synnøve Myhre, avdelingsdirektør ved UIB.

«Fisk og vegetarretter» 

Denne egeninnsatsen består i at alt av kjøtt fjernes fra julebordet. I stedet skal det bli fisk og vegetarretter, kan Myhre fortelle. Hun informerer om at det er stort klimaengasjement  ved universitetet. De ansatte vil gjerne bidra blant annet ved ved å fly mindre, mens studentene tenker mer på å endre sine matvaner.

«Vi har mange studenter som er veldig opptatt av dette med klimaendringer og rødt kjøtt», understreker hun.

Ikke alle synes kjøttfritt julebord er noen utpreget god ide. Stortingsrepresentant og tidligere landbruksminister Bård Hoksrud fra FrP er temmelig fortørnet over det han hører.

«Dette er et utrolig dårlig forslag, politisk korrekthet på sitt verste. Én gang i året har man julebord, og da synes jeg man få lov til å spise både ribbe og pinnekjøtt», mener Hoksrud.

«Det er et håpløst påfunn», legger han til.

Formyndertankegang

For Hoksrud er det et poeng at det er ulike ønsker ute og går, og han synes det er galt at ansatte og studenter som faktisk gjerne vil ha tradisjonell mat til julebordet, ikke får muligheten. Valgfriheten er fjernet.

Hoksrud kan ikke se at det skulle være noen logikk i å ta bort kjøtt fra menyen.

«Hvis det er som det sies at de aller fleste ikke vil ha det, ja, da er det jo ikke noe problem. Da blir det uansett spist lite kjøtt. Men de ønsker kjøtt, bør kunne få det, sier han.

Det vi er vitne til, er på mange måter en klassisk konflikt mellom en totalitær formyndertenkning og en demokratisk, frihetsorientert tankegang. De totalitære, her representert ved en gruppe «bedrevitere» ved UIB, vil avgjøre hva som er riktig utfra noen bestemte politiske målsetninger. Deretter skal de prakke sin konklusjon på alle andre, uansett hva den enkelte måtte ønske og mene.

De frihetsorienterte vil derimot overlate til mennesker selv å bestemme mest mulig over sitt liv og sin hverdag, og ikke minst sitt eget kosthold.

Men i «klimakampen» står åpenbart selv de mest grunnleggende friheter og rettigheter for landets innbyggere i fare.

Synnøve Myhre avslutter med å invitere Hoksrud på julebordet i Bergen. Hun tror han ville bli overrasket over den gode maten, selv om det altså ikke vil finnes kjøtt der.

Det er vel tvilsomt om Hoksrud synes det lyder særlig fristende.

Spørsmålene som ikke stilles

Dessverre stiller heller ikke denne debatten en eneste gang spørsmål ved det grunnleggende premisset:

Hvilken helt konkret effekt har kjøttspising for jordas klima?  Hvor er den vitenskapelige dokumentasjonen som støtter en slik sammenheng? Hvilke observervasjoner og målinger har man å vise til? Burde det ikke være en selvfølge at det ble lagt frem?

Det forunderlige er at man ikke synes det er behov for slikt. Her holder det med luftige påstander, teoretisering og «modelleringer» (som systematisk viser seg å slå feil).

Og gitt at menneskers kjøttspising verden over faktisk skulle ha en betydning, hvilken spesifikk andel bidrar nordmenns forbruk med i et slikt regnestykke?Hvor mye, i rene tall, vil klimaet på jorda påvirkes i den ene eller andre retning om vi her landet avstår fra kjøtt ved julebordet?

Spørsmålene stilles ikke. Men svarene kan man uansett lett tenke seg. Vi snakker om effekter så minimale at de ikke vil være målbare. Stort nærmere null er det neppe mulig å komme.

Pinnekjøtt på et julebord i Norge skulle påvirke jordas klima? Hvor absurd skal det bli? Når skal dette ta slutt?

Det hele er ren symbolpolitikk og politisk posering av nesten komisk art. Som svært mye annet i klimasaken.

Men dette tøvete spillet for galleriet er det de fleste av våre partier og politikere i dag sysler med det meste av sin tid.

De tar nemlig «klimaet på alvor».

Forhåndsbestill boken her til spesialpris!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.