Det aller viktigste i verden for Redd barna synes nå å være å få IS-familier med norsk bakgrunn hjem til Norge. De vil ikke bare hente barna, men også foreldrene. I NRK Dagsnytt 18 fredag fikk vi høre deres nyeste argument: Det er så varmt i leiren der disse familiene oppholder seg!

Det siste året har Redd Barna vært sterkt fokusert på Syria, og et antall IS-familier med større eller mindre bakgrunn fra Norge. Det skal også være en del barn blant dem.

Det store målet både for Redd Barna og en del andre, norske grupperinger og politikere, er å få disse barna til Norge.  I Dagsnytt 18 fredag 27.7. kunne Monica Sydgård, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna, fortelle om forferdelige forhold i Al Hol-leiren der IS-familiene er.

«Det er over 45 grader der nede nå, og kjempevarmt i teltene, så barna kan ikke være der», beretter Sydgård.

Ingen betviler at hun har rett i det. Forholdene er utvilsomt ille. Spørsmålet er likevel: Hvordan blir dette Norges ansvar? Hvilket problem løses ved å hente en håndfull av disse menneskene til Norge?

Mange flere enn IS-folk som lider

Tusenvis av tidligere IS-folk lider i regionen, både av varme og andre problemer. Men det er langt flere enn dem som trenger hjelp, ikke minst et stort antall av deres tidligere ofre: vanlige syrere, irakere, kurdere, yezidier og andre. Behovet for støtte er massivt, i leirene og i områdene generelt.

Men man må undres: Hvorfor er Redd Barna så opptatt av å brenne av enorme ressurser på å hente et lite mennesker antall til Norge? Er det ikke mer fornuftig å bruke tilsvarende summer på å bistå langt flere der de faktisk befinner seg? Burde ikke det være fokuset for Redd barna?

«Det er mangel på vann, tusenvis har diare», forteller Monica Sydgård.

Ja, nettopp. Tusenvis. Er det ikke da bedre å sette ressursene inn på å bedre vannforsyningen for alle og behandle dem som er syke, i stedet for å hente en håndfull til Norge? Tankegangen hos Redd Barna virker rett og slett ikke rasjonell.

«Norge MÅ hente barna, og den eneste måten å få dem hjem på, er å ta med mødrene», fortsetter hun engasjert. Akkurat, der kom det. Både barn og voksne skal til Norge.

Et kostnadssluk ute av alle proporsjoner

Hvordan vil en eventuell retur arte seg? Tilbake i Norge vil foreldrene møtes av politietterforskning, mulig straffeforfølgelse, eventuell soning, senere rehabiliteringstiltak, sysselsettingsprosjekter – og sannsynligvis et liv på stønad. Etter hvert vil trolig en del av dem hente nye ektefeller fra sine opprinnelsesland, og familiegjenforening iverksettes. Kostnadene ved det hele vil være gigantiske, i genererasjoner fremover.

I tillegg vil tidligere, fanatiske IS-medlemmene for alltid være forbundet med en sikkerhetsrisiko. Planlegger de terroraksjoner, slik IS befalte sine medlemmer å gjøre i Vesten? Ingen kan vite sikkert. Hvem ønsker seg slike i sitt nabolag? Kanskje ledelsen i Redd Barna melder seg frivillig?

Men denne risikoen er altså en stor del av våre politikere og «gode» organisasjoner (som Redd Barna) villige til å ta på hele befolkningens vegne.

Hva så med IS-barna? Hva møter dem i Norge? Det vil mobiliseres et omfattende apparat av sosiale instanser som skal ivareta barnas ve og vel. Det blir spesialskoler, spesialpedagoger, psykologer og et massivt program på alle måter. Et stort antall mennesker vil være sysselsatt med IS-barna i årevis fremover.

Man kan bare ane hvilken ressursbruk det vil innebære, noe som naturligvis går på bekostning av andre grupper og andre oppgaver i samfunnet. Ressursknappenheten er allerede stor i både helse- og undervisningssektoren (og kriminalomsorgen?) der disse barna vil utgjøre en betydelig belastning.

Men alt av innvendinger preller av på Redd Barna. Man synes fullstendig blinde og døve for hva det hele kan føre til. Her skal familiene «hjem», uansett kostnader og andre konsekvenser.

«Helt uaktuelt»

Som motstemme til Monica Sydgård og Redd Barna hadde NRK invitert John Helgheim fra FrP. Han var oppgitt over at Redd Barna og andre slike NGO-er ikke ser helheten i problemstillingene.

«Hadde man virkelig vært opptatt av å hjelpe barn, burde man satset på å hjelpe flest mulig», er Helgheims budskap.

Han var også bekymret for sikkerheten ved å sette voksne IS-sympatisører ut i det norske samfunnet.

«Det er helt uaktuelt. De har vervet seg til en terrorhær, og skal ikke til Norge», sier Helgheim.

Så får man se om hans regjeringspartnere i Venstre, KrF og Høyre deler det synet.

Hos enkelte av de sistnevnte er ikke realitetsforståelsen alltid like lett å få øye på.

 

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.