Tidligere ambassadør og utenriksminister Knut Vollebæk tok initiativet til oppropet som ba om at regjeringen hentet IS-barna og deres mødre «hjem». Han fikk med seg 17 tidligere statsråder og hele livssynsrådet og Den norske kirke. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

De vestlige jihadistene i Syria var de verste. De visste at om kalifatet kollapset hadde de sitt vestlige pass i reserve og kunne reise «hjem». De lokale jihadistene hadde ingen slik nødutgang, de risikerte hevn fra omgivelsene og måtte ta hensyn til det.

Denne i og for seg innlysende innsikt formidler Hanna Ziadeh i en kronikk i Berlingske. Ziadeh er fra området og kan gi et konkret eksempel: Han arbeidet i sin tid på et prosjekt i Raqqa i Syria, og der møtte han Mohamed al-Baaran. Flere år senere møter han al-Baaran igjen i fattigkvarteret i Beirut.

Når vi husker bødlerne og glemmer ofrene for Islamisk Stat

»Jeg har været heldig. Andre mænd fra min landsby blev kidnappet og aldrig fundet eller halshugget for »kufr«, at være vantro.«

Mohamed kan berette meget om det daglige helvede, han og millioner af andre syrere levede under i de ca. fire år, hvor Islamisk Stat herskede over den nordøstlige del af Syrien.

Han forteller om da hisba-politiet til IS pisket ham for å ha røyket under ramadan. Det var ingen vitner, slik sharia krever, men det spilte ingen rolle. IS likte å straffe folk.

Raqqa er en konservativ by styrt av klaner. De lokale jihadistene kunne ikke behandle andre lokale innbyggere helt som de ville. De risikerte hevn. Slike hensyn betydde ingenting for de vestlige jiahdister.

Det mest afslørende i Mohameds beretning handlede dog om den bestialske radikalitet, som kendetegnede de vestlige jihadister.

»De opførte sig som herrefolk over for os. De tilegnede sig de bedste huse og kørte i de fineste biler. Sammen med topfolkene fra Islamisk Stat fra Irak satte de vestlige jihadister sig på oliehandlen, som de solgte til Tyrkiet og indbragte dem millioner.«

Ifølge Mohamed udviste de vestlige jihadister en uset kompromisløshed i udførelsen af de skrappeste sharia-straffe.

»I modsætning til lokale medlemmer af Islamisk Stat, som var klar over, at deres handlinger kunne få konsekvenser i form af hævnaktioner, hvis Islamisk Stat tabte krigen, opførte de udenlandske jihadister, især de vestlige, sig som om, at deres fremmede pas gav dem et immunitet for straf. En slags flybillet væk fra konsekvenserne. Den adfærd, som de vestlige jihadister udviste, hviler på deres overbevisning om, at de har en udvej. De kunne regne med at rejse hjem eller blive udvist til deres vestlige lande, mens irakiske og syriske jihadister risikerede døden, hvis de blev fanget af deres modstandere,« lød det fra Mohamed.

De vestlige jihadister fikk rett. En sterk lobby av politikere, NGO’er og prester stilte opp for å hente IS-familiene hjem og der det var aktuelt foreslå å stille dem for retten. Alle vet at det er uhyre vanskelig å bevise noe som har foregått i Syria i et land som Norge. Dommene ville bli milde. Men det affiserte ikke godhetslobbyen. Aisha Shezadi ble en kjendis i 2019 som i 2011 da hun første gang skrev for Aftenposten. IS-mødrene ble intervjuet igjen og igjen. Hvor mange turer har norske redaksjoner kostet på seg for å intervjue IS-kvinnene?

Hensikten var helt åpenbar: Skape en opinion for å hente dem «hjem».

Men dette er å trampe på deres ofre, skriver Ziadeh. En forbrytelse skal alltid pådømmes der hvor den er begått. Det kunne vært mulig, hvis det internasjonale samfunn hadde gitt Kurdistan ressursene.

I stedet bruke man energien på å kjempe for å hente IS-familiene «hjem».

Vi ble tutet ørene fulle av «våre forpliktelser» overfor IS-barna og mødrene. Vi hørte aldri noe om våre «forpliktelser» overfor ofrene, skriver Ziadeh.

Hurtigt kom diskussionen til at dreje sig om de europæiske landes »forpligtelse« over for deres statsborgere. Både dem, der er fængslet i Tyrkiet, men også dem, der under kampene blev taget til fange af de kurdiske styrker og placeret i fangelejren al-Hol.

Sjældent diskuterer vi vores forpligtelse over for ofrene, som vores såkaldte landsmænd dræbte, torturerede eller brugte som sexslaver. For hvis vi påtager os ansvaret for disse forbryderiske IS-krigere, som har kæmpet for en af verdens værste terrororganisationer, bør vi vel også bære vores ansvar for deres ofre?

Godhetslobbyen løper jihadistenes ærend, skriver Ziadeh. De gjør akkurat det jihadistene kalkulerte med: De bløte vestlige samfunn forbarmer seg over dem.

Går vi ikke krigsforbrydernes ærinde, når vi giver dem og deres familier ret til at vende »hjem« efter deres forbrydelser, og når vi gør præcis, hvad disse kyniske forbrydere netop regnede med, altså at lade dem undslippe de hårde straffe, som deres lokale våbenfæller får? Medvirker vi ikke også til at kortslutte enhver form for retsopgør i nærområdet, hvor ofrene kan forvente at se deres bødler stå for retten?

IS-lobbyen i Norge var spesielt sterk. Hele 17 tidligere statsråder underskrev på et opprop initiert av tidligere USA-ambassadør og utenriksminister Knut Vollebæk fra KrF:

Initiativet var så oppsiktsvekkende at det fortjener å huskes:

Redd Barna og 17 tidligere statsråder fra seks partier krever at regjeringen henter norske barn i Syria hjem til Norge.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) befinner det seg rundt 40 norske barn i Syria.

Myndighetene har tidligere hentet hjem foreldreløse barn, men vil ikke hente foreldre som har vært medlemmer av ekstremistgruppen IS, tilbake til Norge.

Nå har Redd Barna og 17 tidligere statsråder sendt et opprop til statsminister Erna Solberg (H) der de krever at norske barn får komme til Norge, skriver NRK.

«Vi er svært bekymret for den kritiske situasjonen barna befinner seg i. Vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å snarlig hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om hjelp», står det i oppropet.

Initiativtaker og tidligere utenriksminister Knut Vollebæk fra KrF sier at situasjonen er kritisk:

– De som har vært inne i Syria og vurdert forholdene for barna, mener at situasjonen i leirene er så forferdelig at både barna og de voksne kan dø, sier Vollebæk.

Statssekretær Audun Halvorsen i UD svarer at det er uaktuelt å hente barna hjem.

– Spørsmålet om voksne fremmedkrigere som da er i følge med disse barna, reiser en lang rekke problemstillinger. Det handler om sikkerhetsvurderinger og juridiske spørsmål, sier han.

De tidligere statsrådene som har skrevet under på oppropet er:

* Kjell Magne Bondevik (KrF), tidligere statsminister, utenriksminister, og kirke- og undervisningsminister.

* Helen Bjørnøy (SV), tidligere miljøvernminister.

* Odd Einar Dørum (V), tidligere justisminister og samferdselsminister.

* Laila Dåvøy (KrF), tidligere barne- og familieminister og arbeids- og administrasjonsminister.

* Anne Enger (Sp), tidligere kulturminister.

* Hilde Frafjord Johnson (KrF), tidligere utviklingsminister.

* Kari Gjesteby (Ap), tidligere handelsminister og justisminister.

* Bjørn Tore Godal (Ap), tidligere forsvarsminister, utenriksminister, og handelsminister.

* Kirsti Kolle Grøndahl (Ap), tidligere kirke- og undervisningsminister og utviklingsminister.

* Åslaug Marie Haga (Sp), tidligere olje- og energiminister, kommunal- og regionalminister, og kulturminister.

* Ellen Horn (Ap), tidligere kulturminister.

* Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), tidligere sosialminister, kommunal- og regionalminister, og samferdselsminister.

* Eldbjørg Løwer (V), tidligere forsvarsminister, og arbeids- og administrasjonsminister.

* Victor Norman (H), tidligere arbeids- og administrasjonsminister.

* Tove Strand (Ap), tidligere sosialminister og arbeids- og administrasjonsminister.

* Sissel Rønbeck (Ap), tidligere forbruker- og administrasjonsminister, miljøminister og samferdselsminister.

* Knut Vollebæk (KrF), tidligere utenriksminister. (NTB  14. august)

Hvor er et tilsvarende engasjement for de norske IS-foreldrenes ofre? De er ikke nevnt med ett ord.

Oppropet fikk støtte fra Den norske kirke / Norske tros- og livssynsledere  som 20. august ba om at barna fra Syria hentes hjem. Fra pressemeldingen::

Et samlet lederskap fra hele bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge støtter oppropet initiert av Knut Vollebæk om at de norske barna innestengt i leirer i Syria må få komme til Norge.

– Vi deler bekymringen i oppropet for den kritiske situasjonen barna befinner seg i. Vi oppfordrer regjeringen til å hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om det. De juridiske og sikkerhetsmessige utfordringene må løses, men barna må på humanitært grunnlag få den medisinske hjelpen de trenger nå.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, påpeker at det er første gang Religions- og livssynslederforumet uttaler seg samlet om en konkret sak.

– Dette oppropet er historisk i den forstand at lederforumet aldri tidligere har uttalt seg samlet om en spesifikk problemstilling av denne typen. Det skyldes naturligvis at situasjonen for disse barna er så prekær – de risikerer å dø om de ikke blir hentet hjem.

Religions- og livssynslederforumet har møtt hverandre jevnlig over ti år og har tatt opp ulike etiske problemstillinger. Lederforumet er tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og har følgende medlemmer:

Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund

Bernt Eidsvig, biskop i Oslo Katolske Bispedømme

Senaid Kobilica, styreleder i Muslimsk Dialognettverk Norge

Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke

Zahoor Ahmad Ch., leder i Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge

Lilli Martine Lerstad fra Baha’í-samfunnet i Norge

Manirathana Thero, hovedmunk fra Buddhistforbundet

Jitender Singh fra Gurduara Sri Nanak Dev Ji (sikhsamfunnet)

Kari Bansal, styreleder i Holistisk Forbund

Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund

Tarjei Pedersen, stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kristine Høiland, prest i Kristensamfunnet

Berit Hagen Agøy, Norges Kristne Råd

Surinder Nath Joshi, leder i Sanatan Mandir Sabha (hindu) (NTB 20 august)

Hvor var de kritiske stemmene? I hele 2019 hørte vi en kampanje fra mediene og lobbyen som kun gikk ut på ett: Hente IS-barn og mødre hjem.

Hanna Ziadeh sier at svært få av IS-krigerne skifter syn. Det har vært en grunn til at regjeringen tross alt har nektet å bøye av.

Men 17 tidligere statsråder og hele Den norske kirke og livssynsrådet gikk inn for å hente IS-familiene «hjem».

Det bør ikke glemmes.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.