MDG har fått en ny hjertesak. Nå er det IS-barna som skal reddes. Den «norske» gutten som er syk i  Syria, må fraktes til Norge for enhver pris, og IS-moren skal med på lasset. Det haster veldig!

MDG har til nå brukt alle krefter på å redde verden fra en påstått klimakrise. Dette har i stor grad foregått ved at partiet har fått presset igjennom storstilt sløsing med fellesskapets ressurser på tvilsomme «miljøtiltak» lokalt der de har politisk makt. Det har gått på bekostning av andre, viktige oppgaver på en rekke sektorer.

Ellers kan MDG skryte av ha fått erklært noe de kaller «klimakrise» i blant annet Oslo. Ingen vet helt hva det innebærer. Det eneste vi alle kan være sikre på, er at det kommer til å koste penger.

MDG trenger en ny «sak»

Har alle disse kostbare MDG-påfunnene bidratt til å redde verden på noe vis? Man skal være temmelig frakoblet virkeligheten for å innbille seg det. Selv i MDG har muligens enkelte begynt å lure på hva man egentlig holder på med. Partiet har fått et akutt behov for å legitimere sin eksistens på andre felter.

Det kan være noe av grunnen til at det er dukket opp nye «satsningsområder» for MDG. Igjen handler det om en redningsaksjon, og det haster like mye som «klimaaksjonen».

Nå er det ikke verden som skal reddes, men en fire år gammel gutt som befinner seg i Al Hol-leiren i Syria. Denne gutten har en IS-kriger som far, og en mor som reiste fra Norge for å bidra med sitt i det ekstremistiske IS-kalifatet.

Faren er visstnok død, og gutten er syk. Moren på sin side sitter i leiren og lengter hjem til Norge, landet hun forlot fordi hun ville delta i et prosjekt hun på forhånd måtte vite var forbundet med drap, tortur og andre grusomheter i islams navn.

Den «norske» gutten 

I mediene er det gjort at poeng av hvor «norsk» gutten er. Det finnes knapt noen som er mer norsk enn denne fireåringen. Det er nesten en moderne Trysil-Knut vi snakker om.

Denne norskheten er i beste fall en temmelig søkt, juridisk konstruksjon. Gutten er født i Syria, har aldri vært i Norge, og skal etter muslimsk skikk ha nasjonaliteten til sin far som ikke hadde noe som helst med Norge å gjøre.

Morens rolle i en slik sammenheng er som kjent svært underordnet etter lov og sedvane i muslimske kulturer, og da spesielt i en ekstrem variant av islam som den man praktiserte i IS-kalifatet. Dette problematiseres overhodet ikke i mediene. Han er nemlig «norsk statsborger», har man bestemt.

Stortingsrepresentant Une Bastholm fra MDG, som altså har tatt en liten pause i sitt arbeid for å redde verden, er i Dagsnytt 18 onsdag denne uken intenst opptatt av at gutten trenger hjelp. Det å være syk og trenge hjelp, er noe han har til felles med millioner av barn og voksne verden over.

«Jeg som stortingsrepresentant kan ikke sitte og se på at gutten ikke får hjelp», sier Une Bastholm.

«Vi vet ikke om gutten har fått det tilbudet han trenger», legger hun til.

MDGs prioriteringer rammer vanskeligstilte nordmenn

Også her i Norge finnes det et stort antall mennesker som trenger medisinsk hjelp, sosial hjelp og andre former for bistand fra det offentlige.

Men mange får ikke hjelpen de behøver, blant annet fordi politikere som Une Bastholm og hennes useriøse parti brutalt har prioritert å bruke milliarder unødvendige «miljøtiltak». Dette er penger som skulle vært brukt til å hjelpe mennesker, men som er sølt bort på uvesentligheter og symbolske tiltak.

IS-familiene skal «hjem», til hva da?

«Familier skal få være sammen, det er en rettighet», understreker Bastholm videre. Vi forstår at her skal gutten hentes til Norge, eller «hjem» som det sies. Sammen med ham skal moren få komme, etter all sannsynlighet til et liv forsørget av det offentlige. Bastholm tror kanskje IS-kvinnen raskt får seg en «grønn jobb»?

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra KrF er også med i Dagsnytt 18- debatten, og er opptatt av å få minnet om at hans parti har «klart å få hentet hjem fem foreldreløse barn fra Syria allerede». Hva disse barna gjør nå og hvilket offentlig apparat som jobber 24/7 med dem, får seerne høre lite om.

Stortingsrepresentant Michael Tetzner fra Høyre er også til stede i studio, og mener MDG går altfor langt og i sin iver etter å få gutten og IS-moren til Norge. Han påpeker det nokså åpenbare i saken, nemlig den uforholdsmessige ressursbruken i dette tilfellet.

«Det er en mediedrevet og partipolitisk motivert forskjellsbehandling» (i favør av IS-familiene, Documents presisering).

«Ressursbruken er urimelig, sett opp mot andre, uløste oppgaver i samfunnet», avslutter Tetzner.

Det er nok liten grunn til å tro dette siste gjør inntrykk på verken Bastholm eller andre som gjerne vil redde både verden og IS-medlemmer ved hjelp av norske skattepenger.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂