Dagbladet krever, på lederplass, at IS-kvinner med norsk statsborgerskap får reise «hjem» til Norge. Det gjelder også barna deres som er født i Den islamske stat.

Både Støre og Jagland har i flere år vært pådrivere for å «hente hjem» barna av jihadist-kvinnene som reiste frivillig for å bygge opp en terrorstat i Midtøsten. Da var argumentet at barna var uskyldige. Det er over 7000 barn i Al-Hol leiren. FN har lagt press på europeiske enkeltland for at de skal hente «sine» jihadister.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) sier at UD er positive til å hente kvinnene som er norske statsborgere og barna deres, men at det kun kan skje hvis kvinnene selv ber om hjelp. En IS-kvinne kom som kjent til Norge med sine to barn i 2020 etter at det ble hevdet at sønnen på fem år var alvorlig syk. Alvorlig sykt barn var god nok begrunnelse for norske myndigheter, selv om det altså ikke var påvist at sønnen var syk eller gitt noen diagnose. Man antok at dette var sant:

– Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos barnet, sa Eriksen Søreide.

Her kommer hun «hjem» til Norge med barna. Den antatt alvorlig syke sønnen i forkant av moren. Foto: privat

FrP var ikke enig i å hente hjem IS-kvinner og barn og valgte å trekke seg fra regjeringen. Noe svar på hva som skjedde med det syke barnet, fikk vi aldri, selv om Siv Jensen krevde svar.

– Fremskrittspartiet har vært villig til å hente det syke barnet til Norge. Men vår betingelse har vært at det skal skje uten at moren følger med. Barnet det gjelder, kunne fått hjelp tidligere. Dessverre har mor kynisk brukt sitt barn for å få seg selv til Norge, sa Listhaug.

Barna kommer selvsagt ikke hjem uten mor. Det forstår alle. IS-kvinnen ble for øvrig dømt til tre og et halv års fengsel for terrorisme, hvilket hun anket.

IS-kvinnen Aisha Shezadi Kausar (29) har bedt Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem fra Syria. Det er andre gang. Hun angret seg etter første gang og sa at hun så på Norge som «siste utvei». Hun ville heller til Pakistan, der hennes foreldre er født, sa hun til NTB.

– Det er enklere å praktisere islam i Pakistan enn i Norge. Jeg forlot Norge fordi jeg ville dra til et sted hvor jeg kunne praktisere islam med full frihet.

Men nå vil hun altså til Norge igjen.

Jon Helgheim (FrP) sier som sant er: IS-Aisha er hjemme nå. I Kalifatet.

Også en tredje IS-kvinne har bedt om hjelp til å komme «hjem» til Norge.

 

De to «Syria-søstrene» som reiste fra Bærum til Syria i 2013 – opprinnelig fra Somalia. Bildet er hentet fra BBC.

I 2019 skrev vi: Det aner oss at dette er starten på en kampanje for å «hente hjem» disse to somaliske søstrene som har bodd 3 og 6 år i Somalia, 13 år i Norge og 6 år i Syria og dermed er å betrakte som teknisk norske.

Kvinnene er født i Somaliland og har også familie der. Målet til søstrenes familiemedlemmer er derfor å få dem dit, skrev NRK. De er blitt 24 og 27 år gamle, og det er åtte år siden de reiste fra Norge, som de ikke trivdes i. De burde kunne søke om somalisk statsborgerskap ettersom de begge er født der og har familie der. Søstrene er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltagelse i en terrororganisasjon.

Dagbladet har påtatt seg rollen som pådriver i dette politiske spillet for å få disse to kvinnene til Norge. Vi skal vær så god ta imot farlige kvinner som selv valgte å omfavne et ekstremt voldelig islam i Syria. Men nå brukes det annet motiv enn uskyldige barn. Dagbladet viser til Danmark og konkluderer med at vi må hente dem fra Syria FØR de blir for farlige!

Den danske regjeringen sa også lenge tvert nei til å hente hjem sine statsborgere. Særlig to anbefalinger fikk statsminister Mette Frederiksen til å snu. Den første kom fra en arbeidsgruppe satt ned av et bredt flertall i Folketinget, om hva som skulle skje med mødrene og barna. Den andre kom fra Politiets Efterretningstjeneste, PET. De sier at kvinnene kan bli ytterligere radikalisert og få våpentrening i leirene. PET mener derfor at en seinere retur til Danmark vil utgjøre en mer alvorlig trussel enn om kvinnene hentes hjem og stilles for retten nå. De samme argumentene er gyldige også for de norske kvinnene og deres barn. Jo lenger de blir i Syria, jo farligere blir de.

Dagbladet skriver egentlig her at disse menneskene er farlige for Norge. Og at vi må hente dem før de blir enda farligere! Det er så man ikke tror det man leser. Logikken ser ut til å være at vi må redde dem av hensyn til oss selv, for å begrense skaden de kan påføre oss.

Britiske rapporter viser at IS-kvinnene som er blitt igjen helt til slutt, er de mest ekstreme.

Dagbladet avslutter med en konklusjon som ikke henger på greip: Vi skal hente dem ut fra et humanitært og sikkerhetspolitisk perspektiv:

Både juridisk og praktisk er dette komplisert. I et humanitært og i et sikkerhetspolitisk perspektiv er konklusjonen likevel enkel: Hent dem hjem.

Med tanke på Norges og nordmenns sikkerhet kommer jeg til en diametralt motsatt konklusjon: La dem bli der.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂