Sakset/Fra hofta

Det er ingen tvil om at de to søstrene på henholdvis 16 og 19 år var utrolig naive i sin beslutning om å reise til Syria for å bidra til jihad ifølge farens intervju i VG. Familien kom til Norge i 2000 da jentene var henholdsvis 3 og  6 år gamle.

Geir Lippestad forsøker å forklare hvorfor de reiste i et intervju i Wall Street Journal:

– Bakteppet var å nyansere bildet av hvorfor så mange skandinaviske unge reiser til konfliktområder som dette, med en påstand om at de alle er radikaliserte som nærmest kaster seg ut i krig. Hvis vi snur dette på hodet, og tenker oss at vi hadde bodd i et annet land, og sett TV-bilder av krigsbomber og barn som blir maltraktert i Norge, er det nok mange som ville reist hjem for å hjelpe til.

De to norske Syria-søstrene er et eksempel på nettopp det, oppfatter Geir Lippestad.

1388052535709_398

 

Tja, det er bare at det at de to «Syria-søstrene» ikke er fra Syria, men fra Somalia.  Det er krigsliknende områder i Somalia også, men dit var det av en eller annen grunn ikke aktuelt å reise. De reiste altså ikke «hjem» for å hjelpe. De er heller ikke skandinaviske – hverken av fødested eller kultur, men de er norske statsborgere. Hadde de vært bosatt i Storbritannia hadde de nå risikert å miste statsborgerskapet.

Det øynes håp om å få jentene ut av Syria og historen deres blitt media-endret fra «bidra til jihad – rede til å dø i Syria» til at de nå skulle «hjelpe muslimer». Tenåringer kan være strie og gjøre utrolig dumme ting, selv om dette overgår hjemme-alene-fest med stor margin. Vi får håpe at det går dem vel og at de kommer seg helskinnet ut. Kanskje kan historen deres bli en tankevekker for andre «idealistiske» unge muslimer i Norge. De to norsk-somaliske jentene burde velge å bli sentrale aktører hvor de advarer andre mot å gjøre det samme.

VG