Sakset/Fra hofta

Biskop i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme. Skjermdump, NRK

Norge må hjelpe barn av «norske» IS-kvinner hjem til Norge, mener biskop i Møre, Ingeborg Midttømme. – Barna har krav på hjelp og omsorg, sier biskopen.

Midttømme mener at uskyldige barn ikke skal betale for det foreldrene deres har gjort, skriver NRK, som i sedvanlig stil melder at «Tusenvis av kvinner og barn bur i interneringsleirar i Syria og Irak, under forferdelege tilhøve.»

Norsk politikk er at det er uaktuelt å aktivt hente ut IS-medlemmer og deres familie. Dersom de vil til Norge – eller «heim», som NRK kaller det – må de komme seg til en norsk utenriksstasjon.

Biskop Midttømme reagerer:

– Å kome seg til ein utanriksstasjon har ikkje desse kvinnene og barna moglegheit til. Dei har verken reisedokument eller pengar, seier biskopen. Ho meiner at kvinnene som ynskjer å kome tilbake til Noreg og ta straffa si, må få returnere til heimlandet.

Det skal være 30–40 barn med norsk tilknytning i leirene. Ifølge utenriksdepartementet er situasjonen i området så utrygg at det er uaktuelt å gå inn og «hente heim framandkrigarar og barna deira», skriver NRK, som stiller statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utanriksdepartementet dette spørsmålet:

– Det at de ikkje går inn og hentar dei, skuldast det at dei er IS-kvinner og at Noreg som stat er usamd med det dei har gjort?

Sagt på en annen måte: – Er Norge uenig i offentlig hodekapping og hold av sexslaver? Er det der hunden ligger begravet?

Holte svarer på saklig UD-vis:

– Vi har avklarte og faste rammer for konsulær bistand. Det er klart at IS sine handlingar er grufulle, men vi tilbyr konsulær bistand til norske borgarar, seier Holte. Han seier dei behandlar like saker likt.

Biskop Ingeborg Midttømme håper Norge «ikkje lar historia gjenta seg, slik at IS-barna no skal oppleve det same som barna etter 2. verdskrig gjorde, med trakassering og mobbing heile livet, for handlingar foreldra hadde gjort.»

– Barna er norske statsborgarar og har same rettigheiter som andre norske barn. Då må vi faktisk klare å løfte blikket og vere prinsipielle. Vi må sjå kva dei treng og kva dei har rett til, seier Midttømme.