Nils Christian Nordhus og Mads Harlem holder pressekonferanse om den terrorsiktede kvinnen som ankom Norge med sine to barn, i Oslo den 19. januar 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

Advokat Nils Christian Nordhus og advokatfullmektig Mads Harlem er blitt engasjert av NGO-en Redd Barna for å hjelpe kvinner med norsk statsborgerskap i Syria og deres barn med å komme til Norge, opplyser VG.

Redd Barna mener disse kvinnenes barn har rett på bistand fra norske myndigheter, og at barna kan ha krav på hjelp selv dersom mødrene ikke har bedt UD om såkalt «konsulær bistand».

– Vårt utgangspunkt er at de norske barna lever i en uholdbar situasjon i de syriske leirene. Vi ønsker å kartlegge det juridiske ansvaret som norske myndigheter har overfor disse barna, sier direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, til VG.

– Formålet er at vi ønsker å styrke beskyttelsen norske barn i områder med krig og konflikt har. Vi mener at både barnevernsloven og lov om utenrikstjenesten bør være tydeligere på hvilket ansvar norske myndigheter har for disse barna, fortsetter hun.

Både Nordhus og Harlem, som begge arbeider i advokatfirmaet Nordhus & Aarø, har tidligere medvirket til å få en IS-kvinne med norsk statsborgerskap og hennes to barn, det ene angivelig dødssykt, til Norge.

Nordhus påberoper seg på begges vegne en humanitær motivasjonsfaktor:

– Vi har påtatt oss oppdraget fra Redd Barna med utgangspunkt i hensynet til barna. Arbeidet mitt med den forrige saken ga meg innblikk i hvor ille forholdene er i al-Hol. Ingen barn bør vokse opp under slike forhold, så vi er veldig glad for å kunne bistå, sier Nordhus.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa i et nylig intervju med VG at UD ikke kan hente barn fra Syria uten foreldrenes tillatelse, men oppfordret slektninger i Norge til å ta kontakt med departementet for å få deres respektive saker vurdert.

Det var Solberg-regjeringens beslutning om å hente IS-kvinnen og hennes to barn til Norge som gjorde at Fremskrittspartiet trakk seg fra regjeringskoalisjonen i januar.

Helsetilstanden for det angivelig dødssyke barnet er forblitt en hemmelighet.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.