Øyeblikket

Helt syd i Vestfold finner man Mølen, et underlig sted der den omkringliggende naturen brått avbrytes av rester fra siste istid: et ra eller en endemorene. Dette raet består av rullesteiner som ismassene skjøv foran seg under nedsmeltingen, og er kanskje mest kjent i dagen som store deler av øya Jomfruland utenfor Kragerø.

De gamle vikinger må også ha følt at Mølen er et spesielt og underlige sted, for her finnes intet mindre enn 230 gravrøyser. Fire av røysene er spesielt store, med diametere mellom 25 og 35 meter. Mellom de største monumentene ligger regelmessige rekker av minst 200 små røyser.

A.W. Brøgger beskrev det slik i 1938:

«Denne mektige istidsgrunn, fylt av uendelige masser av grov, rundslitt sten, danner en strand ut mot havet, og det ender i en tange, det er likesom et lite kontinent som slutter, – her slutter Vestfold. Bredt og mektig vokser det ut av knausene vest for Nevlunghavn til en mektig strand hvor åpne havet står på. Og høieste randen krones av de store gamle røiser som majestetisk og fast tegner sig i profil mot luften.»

Mølen er også kjent som et av de første stedene trekkfuglene ankommer om våren, etter å ha tilbakelagt siste, lange etappe over Skagerak. Linerlens ankomst fra Nord-Afrika for et par uker siden markerer at våren er her, og nå venter vi bare på at flokker av svaler skal erklære at det blir sommer i år også.