Nytt

Politi, presse og myndigheter i Italia forbigår det stort sett i stillhet, men langs det sørvestlige Sicilias strender pågår daglig uhindrede ankomster av migranter som har reist sjøveien fra Nord-Afrika. Det er som om ingen vil fortelle at stengningen av den libyske ruten ikke har stanset mennesketrafikken over Middelhavet.

Dette opptaket av en ilandstigning på stranden i Ribera i den sicilianske Agrigento-provinsen er gjort av den frivillige organisasjonen Mareamico den 7. september, og ledsages av en situasjonsbeskrivelse som er betegnende:

Det samme skjer hver gang: Båtene fulle av nordafrikanske økonomiske migranter blir oppdaget av kystvakten på åpent hav og beordret til å stanse. Sirenene slås på, men til syvende og sist skjer det ingenting, og ilandstigningen finner sted uansett.

I motsetning til migrantbåtene må kystvaktens fartøy stanse før det kommer på kloss hold av stranden og vannet blir for grunt. Så lenge man ikke bruker maktmidler for å stanse migrantene innen de kommer frem til stranden, blir kystvakten hjelpeløse vitner til det som skjer. Man må spørre seg hvorfor de ikke i mellomtiden har varslet politistyrker på land, som kunne prøve å forhindre at de ulovlige migrantene forsvinner.

Det er tankevekkende at hendelser som denne ikke ville ha blitt kjent uten denne formen for borgerjournalistikk.