Mikkel Grüner. Foto: Bergen SV.

Meldingen om at Steve Bannon skal delta på mediedagene i Bergen i mai, har mobilisert den utbredte meningsmobben på den politiske venstresiden i Norge, noe som kom eklatant til uttrykk i riksmediene på tampen av uka.

Bystyrerepresentant for SV i Bergen, Mikkel Grüner, stod fram i NRK’s Dagsnytt 18 torsdag og sa at innbydelsen av Bannon er med på å legitimere og normalisere synspunkter som ikke har noen plass i det opplyste, offentlige ordskiftet her i landet. På fredag fulgte Eivind Trædal i Miljøpartiet opp i TV 2 og annonserte at Bannon er en neofascist med farlige meninger.

NRK koplet Grüner med lederen av De nordiske mediedagene i Bergen, Guri Heftye, som forsvarte innbydelsen av Bannon med at han var en sentral person i valgkampanjen til Donald Trump. Bannon har også bygget opp nettstedet Breitbart og har vært sentral i en politisk bevegelse som Heftye mener har skapt rystelser i den vestlige verden. Bannon er en sterk  kritiker av den amerikanske venstredreide eliten, og han har tatt opp aktuelle politiske og mediemessige spørsmål i tiden. Som fagperson er det mye man kan lære av Bannon, mener Heftye.

 Grüner, derimot, ville ikke godta ikke premisset om at journalister kan lære noe av Bannon.

-Det vi kan lære av ham, er at hele hans prosjekt er desinformasjon, løgn og propaganda. Hans politiske prosjekt er undertrykking og diskriminering, det motsatte av hva det journalistikk skal handle om, å hente inn fakta, sa Grüner.

Ut fra det hun famførte i Dagsnytt 18 virker det som Heftye kjenner det norske debattklimaet ganske godt og de politisk korrekte føringene som råder der. Hun svarte derfor at Grüners kritikk var ventet og ok. Og hun brukte resten av den tilmålte tiden til å ta brodden av kritikken ved å understreke at den ikke betyr noen tilslutning til hans ideologi. Hun gjentok derfor inntil det utmattende at Bannon ville bli møtt med kritiske spørsmål og kritisk tilnærming og at arrangørene har fått en journalist fra Aftenposten til å intervjue Bannon. Med avisens politiske profil, skulle man jo tro at det er en håndfast garanti. Med andre ord, alle sikkerhetsnettene til etablissementet og MSM er altså strukket ut, så folk bør ikke uroe seg, var det fortrøstningsfulle budskapet fra Heftye.

Den bortreiste programlederen, Espen Aas, greide ikke helt å få innbydelsen av Bannon til å rime med sine ideer om journalistikk. Han ville ikke gi slipp på spørsmålene om Bannon er bedt til Bergen for å bli grillet og om hva slags opplegg invitasjonen egentlig innebærer. Og hva som ligger Aas sitt hjerte nærmest, kom fram da han, etter å ha spurt Heftye om hva publikum skal gå hjem med etter møtet med Bannon, selv sa: – Du vet vel hva som vil komme? Og nok en gang svarte Heftye med at man må ha tillit til at journalistene vil stille Bannon kritiske spørsmål og at å møte noen man er uenig med, er et bedre grunnlag for  ordskifte enn å konfronteres med noen man er enig med. Jo, det er vel et poeng, påpekte Aas overfor Grüner, som i sin tillit til norske journalister svarte at de neppe vil ta skade av å høre på Bannon. Men store grupper i samfunnet vil bli rammet av det giftige debattklimaet som Bannon skaper, slo Grüner fast.

Trædal i TV2 greide å konstatere at Bannon er en farlig neofascist, uten at den kvinnelige intervjueren hadde et eneste spørsmål til Trædals budskap. Men TV 2’s journalister er også preget av en langt større meningservilitet og kunnskapsmangel enn NRK, noe man kanskje ikke skulle tro var mulig?

Innslagene i NRK og TV 2 viser for n’te gang at de to riksmediene legger seg helt flate for den rådende politisk korrektheten i kongeriket, noe annet er det heller ikke grunn til å vente. I sitt forsvar for innbydelsen viste Heftye tendenser til å bryte med den rådende meningsfascismen på venstresiden. Men hun er for indoktrinert og for skremt til å kunne påpeke det selvfølgelige, nemlig at meningen med å få Bannon til Bergen, er å reise og å drøfte spørsmål som norske journalister i MSM ikke tar opp. Denne uviljen mot å ta opp visse viktige politiske spørsmål er også tidens tyngste og alvorligste «fake news». Bannon kommer trolig til å snakke om mangelen på demokrati som er skapt i de vestliges samfunnene, ved at journalistene ikke stiller spørsmål til den politikken som elitene fører. Dette er en politikk som har satt store befolkningsgrupper tilbake økonomisk og som har åpnet opp for en immigrasjon med økonomisk, sosial og kulturelle tilbakegang som følge for store deler av de etniske befolkningsgruppene i de vestlige statene. Bannon ville overfor Grüner ha påpekt at han er en del av problemet fordi han, som elitære meningsstyrer, hindrer mediene i å ta opp spørsmål som berører denne tilbakegangen. De kulturelle elitene ikke vil ha diskusjon om de grunnleggende årsakene til dagens situasjon. De som representerer dagens fascisme, er Grüner og Trædal, som i sin onde tro mener at de forsvarer den lille mann, men som i realiteten gjør livet ulevelig for ham. Bannon har forstått hva som kjører vanlige folk ned i avgrunnen og er villig til å stå opp mot Vestens globaliserte eliter og deres nikkedukker som Grüner og Trædal.

Som kontrast til reaksjonen på Bannons deltaking i Medie-dagene i Bergen og tidens enerådende politisk korrekte medievirkelighet, står besøket til Greg Silverman fra det venstre-dreide amerikanske nettstedet BuzzFeed. Han skal kommende tirsdag fortelle norske redaktører og journalister hva som er ekte og hva som er falske nyheter (fake news). Meldingen om Silvermans opptreden i Norsk Redaktørforening har ikke skapt et eneste pip om kritiske spørsmål og om meningen med og begrunnelsen for besøket. For Silverman er jo en del av det journalistiske etablissementet. Derfor vil det ikke bli stilt spørsmål til det journalistiske grumset og uetterrettelighetene som BuzzFeed har eksellert i de siste årene. Nylig måtte  Robert Mueller’s gruppe, som leder etterforskningen av president Donald Trumps angivelige valgkamp-samarbeid med Russland, gå ut og avsanne et oppslag i BuzzFeed om at Trump skulle ha bedt advokat Michael Cohen å lyge for Kongressen. Det var også Buzzfeed som i sin tid publiserte den såkalte Steele-rapporten fra FBI mot Trump, og som av folk innen amerikanske etterretning er blitt betegnet som dikt og eventyr. Rapporten er dessuten blitt betegnet som ikke vederheftig av tidligere FBI-sjef  James Comey. Silverman skal altså fortelle og lære norske redaktører hva som er skikkelige og hva som er falske nyheter. Dette beskriver i et nøtteskall hva som er mediesituasjonen i Norge. Betegnelsen katastrofal, er den som lettest melder seg når man skal beskrive den norske medie-stoda i dag.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.