Er NRK part i debatten om et flerkulturelt Norge? Som NRK-journalist har jeg møtt flere aktive kritikere av norsk innvandringspolitikk som er skeptiske til om NRK leverer uavhengig journalistikk omkring temaer som islam og integrering. Det ville vært interessant å fått kartlagt en gang om dette er en utbredt holdning, slik den for eksempel kom til uttrykk i innlegget til Arnt Folgerø av 1/11 ”Spørsmål som journalister ikke stiller” her på Document.no.

Det er hele tiden nyheter som berører feltet flerkultur. Voldtektsbølgen i Oslo har vært koblet mot at noen gjerningsmenn har vært asylsøkere. Nylig hadde NRK en større spørreundersøkelse som omhandlet nordmenns forhold til islam og antall muslimer i Norge. Denne uken ble et fransk satiremagasin brannbombet etter å ha trykket en Muhammedkarikatur. Er det mange som mener NRKs dekning av saker som dette har en klar politisk slagside? Som tenker at en NRK-journalist som meg ikke opptrer uhildet i møte med kritikere av islam eller norsk innvandringspolitikk?

Disse spørsmålene er veldig aktuelle for meg akkurat nå siden jeg jobber med en 44 minutter lang radiodokumentar om islamkritikk i Norge. Dette er på alle måter et ladet tema. Ikke minst siden gjerningsmannen fra i sommer har påberopt seg et sterkt anti-islamistisk meningsgrunnlag.

Men jeg føler ikke da noen forventing fra min redaksjon eller mine sjefer om annet enn å gjøre en best mulig journalistisk jobb. Når jeg har diskutert prosjektet med kolleger, opplever jeg at de fleste synes dette er et spennende og relevant tema. Noen har understreket at det er viktig å ikke bli et mikrofonstativ for personer med rasistiske holdninger, men det er jo alltid viktig. Det er ikke slik at jeg føler en forventning, eller ser en anledning, til å ”ta islamkritikerne”.

Min opplevelse er faktisk at journalister tenker journalistisk uansett tema, og holder personlige meninger unna. Det er i hvert fall mitt ideal, selv om jeg ikke tror det finnes helt ren og objektiv journalistikk. Jeg påstår ikke at jeg er upåvirket av rådende holdninger i samfunnet. En slik rådende holdning for meg er at det er et mål at alle mennesker skal kunne leve fredelig og demokratisk sammen i Norge, uansett bakgrunn. Det betyr ikke at dette ikke er vanskelig å få til i praksis, eller at man skal være ukritisk til velmenende eller naive personer.

Programmer om ladede temaer er alltid utsatt for grundigere diskusjon og kritikk enn andre, så kanskje jeg automatisk er mer påpasselig i min journalistiske gjerning i dette prosjektet. Vi får tro at det i så fall er positivt.

Siden islamkritikk er et stort saksfelt er mitt mål begrenset til å bli kjent med noen enkeltpersoner. Jeg ønsker å vise at man ikke kan generalisere de som er kritiske til islam, like lite som man kan generalisere andre grupper.

Målet er å forstå hvorfor noen er aktivt kritiske både til sider ved islam og til det offentlige ordskiftet rundt islam, og i en viss grad økt innvandring generelt. Prosjektet skal ikke gå inn i islamske grunntekster eller religiøse/kulturelle tradisjoner og problemer i det norske samfunnet som sådan.

Jeg ønsker å problematisere bruken av begrepet ”høyreekstrem” som ofte dukker opp i debatten. En spørreundersøkelse NRK presenterte nylig viste at 25 % av et representativt utvalg svarte at de mener islam på sikt utgjør en trussel for norsk kultur. Jeg ønsker å få fram i hvilken grad mine intervjuobjekter opplever at det er aksept blant flertallet for å fremme islamkritiske meninger, også i lys av terrorsaken av 22/7.

I debatter og intervjuer rundt islam i Norge opplever jeg at det er noen argumenter, faktapåstander og eksempler som går igjen ofte. Noen av disse vil jeg sjekke så langt det går. Det gjelder for eksempel utfordringer knyttet demografiske beregninger av andel muslimer i en gitt fremtid. Eller hva som er fakta og bakgrunn for at det tilbys halalmat i norske fengsler.

Har noen av Document.no sine lesere innspill til påstander/myter det ville være givende å gjøre en faktasjekk på?

Programmet vil selvsagt være preget av mine valg som journalist. Dersom noen alt har en oppfatning eller forventning om at en slik produksjon for NRK P2 vil ha en politisk slagside er det veldig interessant for meg å få høre om det nå. Jeg tror nemlig det kan være relevant å ta med et utvalg innvendinger eller forventningene i selve programprosjektet, slik at lytterne kan holde dette opp mot programmet de faktisk får høre. Som journalist ønsker jeg også å være selvkritisk.

Selve poenget med denne artikkelen er at noen av dere bruker debattmuligheten til innspill og respons.

Med vennlig hilsen,
Kjetil Saugestad, NRK P2

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.