Hva frykter du mest i den aktuelle samfunnsutviklingen? Formuesskatten? Neppe.

av Elin Ørjasæter

I går møtte statsminister Jens Stoltenberg en utfordrer til jobben, Siv Jensen, til debatt. De bestemte ikke temaer selv. Det gjorde TV2.

TV2 valgte temaene skatt, sysselsetting, finanskrise, eldreomsorg, bompenger og oljeboring i nord som sine temaer. Det var trolig valgt ut fra nyhetsbildet de siste ukene og en journalistisk «hunch» om hva som fenger velgerne.

Hvis jeg skulle tippe hva folk flest frykter mest i året 2009, vil de tre overskriftene bli arbeidsledighet, svikt i eldreomsorg og innvandring. De to første ble behørig diskutert. Det siste ble ikke nevnt.

Og på hvilket grunnlag tipper jeg at disse sakene opptar folk? Akkurat samme type «hunch» som TV2 brukte i sin vurdering. Men deres valg av temaer stor betydning. Ikke bare for programmet, men også for utfallet av valget.

Ulike partier har «eierskap» og til ulike saker. Arbeiderpartiet vinner for eksempel på at sysselsetting blir et viktig tema. Høyre vinner på skole og skatt, fordi de har høy troverdighet hos velgerne i akkurat de sakene.

I boka «Norske velgere» er det gjort en analyse av hvilke saker velgerne synes er viktigst i de fire siste stortingsvalgene. Det mest slående er at det svinger voldsomt. I 1993 sa hele 22 prosent at sysselsetting var viktigste sak, mens det tallet var sunket til 1 prosent i 2001 og 2 prosent i 2005.

Det er ikke gjort noen tilsvarende analyse for hva velgerne er opptatt av nå, i 2009, og vi får forskernes svar først lenge etter valget. Men trolig er sysselsetting igjen blitt et stort tema, i tillegg til eldreomsorgen som alltid har ligget høyt på lista.

Jeg tror at innvandring, koblet til justis, er det tredje store temaet velgerne er opptatt av høsten 2009. Men media er lite villig til å løfte det opp på «statsminister-nivå», der det hører hjemme.

Hverken Jens eller Siv må stå til rette for hva de har gjort og hva de har sagt om innvandringspolitikken. Derimot fikk de snakke i det vide og brede om bompenger og formuesskatt.

Norge er i ferd med å endres på grunn av innvandring. Velgerne har krav på at politikerne svarer for seg, og det gjelder uansett hvor man står i synet på så vel asylpolitikk som integreringstiltak.

Ifølge professor i statsvitenskap, Bjørn Erik Rasch, ville innvandring som sentralt tema i valgkampen føre til et byks for Frp.

Det interessante er at bare Frp vinner på at temaet blir sentralt. De andre partiene har da også prøvd å dysse ned dette temaet i alle år, heller enn å reise det.

Mediefolk på sin side, ønsker primært gode debatter. Det blir aldri gode debatter hvis den ene parten ikke liker at temaet blir debattert overhodet.

En tilsynelatende god journalistisk vurdering blir derfor å unngå hele greia, og overlate det til nettdebattene. Eller til nød henvise til folkemøter hvor man kan vise fram en sinna bygdetulling og dermed mene at temaet er behørig belyst.

Om en tid får vi svarene fra forskerne om valget 2009: Hvilke saker var viktigst for deg?

Innvandring kan da ligge i topp-tre-skiktet, for første gang siden undersøkelsen startet i 1993. Synd da, hvis ingen medier løftet det opp til debatt på høyt nivå og i et skikkelig programformat.

Elin Ørjasæter er fast kommentator hos E24. Artikkelen «Styrer unna innvandring» ble publisert første gang i E24 13. august 2009, og er gjengitt i sin helhet med forfatterens vennlige tillatelse.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.