Hver dag får tre personer beskjed om at voldtektssaken de har anmeldt, er blitt henlagt, viser en ny kartlegging gjort av VG.

Totalt har avisen kartlagt 4.213 ferdigbehandlede voldtektssaker i perioden 2015 til 2017. Av disse endte kun 614 med rettssak, noe som utgjør 14,6 prosent.

Hele 3.526 av sakene som er inkludert i kartleggingen, ble henlagt, noe som tilsvarer 83,7 prosent. Av disse ble 2.094 henlagt fordi påtalemyndigheten mente bevisene ikke var gode nok til en fellende dom.

– Voldtektssaker er vanskelige bevismessig. Sex er i utgangspunktet lovlig, og det skjer som oftest i et lukket rom. I disse sakene må politiet etterforske og bevise med tilnærmet sikkerhet at det har skjedd en voldtekt. Det finnes sjelden vitner, sier førstestatsadvokat Olav Helge Thue i Oslo statsadvokatembeter.

Vest politidistrikt er politidistriktet som tar ut færrest tiltaler i voldtektssaker. I politidistriktet endte kun 9,5 prosent av sakene med tiltale. I den andre enden av skalaen er Nordland hvor 18,7 prosent av sakene endte med tiltale. Deretter følger Oslo med 18,5 prosent, Øst med 17,0 prosent, Troms med 16,2 prosent, Sørvest med 15,3 prosent, Trøndelag med 14,3 prosent, Innlandet med 14,0 prosent, Agder med 13,0 prosent, Finnmark med 12,9 prosent, Møre og Romsdal med 11,7 prosent og Sørøst med 10,3 prosent.