Nytt

Førstestatsadvokat Lars Fause tror ikke på flere domfellelser selv om de tar ut flere tiltaler i voldtektssaker. 

Troms politidistrikt har for tiden 45 voldtektssaker under etterforskning, men mangler erfarne etterforskere, melder Nordlys.

Det er i hovedsak «festrelaterte voldtekter» som dominerer statistikken. 75 prosent av de fornærmede er mellom 17 og 23 år gamle, skriver Nordlys.

Så langt i år er det registrert 80 saker som omhandler voldtekt i Troms politidistrikt. I hele 2017 var det 63 saker, mot 47 i 2016.

Det er i Tromsø at andelen anmeldte voldtekter har økt mest. På bare to år er antall registrerte saker doblet.

– Etter at det ble satt i verk ny politireform i 2017, fikk alle politidistrikter krav om nye lederstillinger. Det førte til at erfarne etterforskere ble flyttet til lederstillinger, sier førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark statsadvokatembeter til Nordlys.

Blant de 70 sakene som er avsluttet i år, har tolv endt med tiltale, men at sakene ikke ender med rettssak, er ikke ensbetydende med at politiet har gjort en dårlig jobb, påpeker førstestatsadvokaten.

– Vi kan alltids ta ut flere tiltaler og gå i retten med flere voldtektssaker. Likevel tror jeg ikke at flere vil bli domfelt, sier Fause.

 

Kjøp bokpakken med bestselgerne fra Document Forlag her!