Øst politidistrikt får kraftig kritikk av Statsadvokaten i en tilsynsrapport. Juristene som jobbar med seksuallovbrudd og vold mot barn har i snitt 95 saker liggende på vent. Av 150 voldtektssaker er ingen behandlet innen fristen.

Statsadvokaten i Oslo kritiserer Øst politidistrikt i en tilsynsrapport, som slår fast at svært mange saker blir liggende uten å bli etterforsket, melder NRK.

Siden politiets omorganisering har det politidistriktet Øst slitt med at stadig flere saker blir liggende ubehandlet i systemet.

Politidistriktet, som dekker hele Østfold, Follo og Romerike, er det nest største i Norge etter Oslo. Nå sier førstestatsadvokat Olav Helge Thue at han mener selve omorganiseringen har en del av skylden for at svært mange saker ikke er blitt etterforsket.

– Mye politiressurser har gått bort til å jobbe med selve reformen, både direkte og indirekte. Men vi mener likevel at reformen var nødvendig. Når dette har gått seg til, så får vi et bedre politi, tror Thue.

Rapporten peker også på at juristene som sitter med arbeidsbyrden blir frustrert og søker seg bort, noe som igjen forsterker problemene. En annen konsekvens er at tiltalte i straffesaker får strafferabatt fordi etterforskningen strekker ut i tid.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke enig i de konklusjonene som statsadvokatembetet peker på. Han viser til en økning på hele 400 prosent i saker om overgrep mot barn og unge og at det er en av årsakene til at saker blir liggende.

– At det er restanser, og at det er områder som ikke går like raskt som tidligere, det ser vi, men vi må også se på det som blir gjort langt bedre enn tidligere, sier Humlegård.

Tillitsvalgt for de om lag 100 politijuristene i distriktet, Johan Strand Moldestad, deler imidlertid statsadvokatembetets bekymring. Han sier det må tas grep, og det må gjøres fort.

– Seks av rundt 100 har sagt opp jobbene sine de siste månedene. Om dette fortsetter blir det ikke mange erfarne politijurister igjen. Og det er grunn til å stille spørsmål om politireformen har ført til økt byråkrati, sier Moldestad.