Det var flere politisjefer som sammen bestemte seg for å overkjøre ansvarlig politijurist og etterforskningsgruppen av William Nygaard-attentatet i mars 1998 og løslate hovedmistenkte, norskpakistanske «Ali». Den mest alvorlige politiske forbrytelsen før 22/7 ble på uforklarlig og mystisk vis uthalt, villedet og endog stanset da etterforskerne sto foran det man trodde kunne være et gjennombrudd.

NRKs Brennpunkt sendte igår «Dødsdømt», om attentatet på Nygaard 11. oktober 1993. Programskaperne sølte bort tid og oppmerksomhet på en gjennomgang av fatwaen, Rushdie, og forløpet til attentatet. Derved var oppmerksomheten svekket da man kom til den siste halve timen, som var sjokkerende opplysninger.

Riksadvokaten og statsadvokat Lasse Qvigstad bestemte seg i 2011 for å be Spesialenheten for politisaker granske Oslo-politiets etterforskning av Nygaard-attentatet. TV2s utrettelige Odd Isungset har dokumentert at «noen» ovenfra grep inn og beordret hovedmistenkte «Ali» løslatt, uten å informere jurist eller etterforskere, heller ikke i ettertid. Løslatelsen vakte sterke reaksjoner.

Den var desto mer merkelig ettersom politimester Ingelin Killengreen personlig kontaktet Nygaard og fortalte ham at ny utvikling i saken var nær forestående. Politimesteren var altså med på og klar over pågripelsen av «Ali» og hans umiddelbare avhør. Noen grep inn over hodet, også på politimesteren.

Mistanken om noe uregelmentert og mulig straffbart var så sterk at riksadvokat og statsadvokaten ville at Spesialenheten skulle granske politiet. Det var særlig visepolitimester Roger Andresen som var i søkelyset.

 

Granskingen viste at flere politisjefer var sammen om løslatelsesvurderingen, i tillegg til Andresen var tidligere seksjonssjef Gunnar Larsen med på vurderingen.

– Det var juridisk tvil om arrestasjonsgrunnlaget. Den pågrepne nektet å forklare seg og klaget dessuten på sterke hodesmerter. Derfor ble han løslatt av fysisk-medisinske årsaker. Framgangsmåten var uvanlig men det var ikke grunnlag for uforstand i tjenesten, sier leder av Spesialenheten Jan Egil Presthus.

Spesialenheten fant ikke noe straffbart forhold. Men måten Presthus ordla seg på tydet på at enheten ikke var fornøyd. Man kunne tolke deres konklusjon som at det ikke var mulig å finne ut av om det er begått straffbare handlinger. På det grunnlag blir man nødt til å frifinne. Men når Aftenposten og andre gjengir dette som at Andresen ble «blankt frifunnet» er det ikke dekkende for Presthus dobbeltkommunikasjon. Han sa noe mer, også med stemmebruk og mimikk.

Det samme gjorde statsadvokat Qvigstad, som ordla seg forsiktig, men leste man mellom linjene var budskapet så tydelig som det kan være fra en norsk statsadvokat i en internsak.

Det var uklart hva som skjedde i forbindelse med en pågripelse og løslatelse i Nygaardsaken våren 1998, sier Qvigstad til NRK.

– Det var mistanke om at utenforliggende hensyn kunne være årsak til løslatelsen, og det er uheldig i en så stor og alvorlig kriminalsak, sier Qvigstad.

Aldri opplevd maken

At det var «noe mer» uttrykte politijurist i saken, Sven T. Røer enda tydeligere. Det er svært sjelden en politijurist ved navns nevnelse tør å være så klar.

Sven T. Røer var påtaleansvarlig i saken.

– I løpet av mine 30 år som politijurist har jeg aldri vært med på en pågripelse som har vært mer grundig diskutert. Vi hadde flere møter med politiledelsen, før vi slo til, og vi hadde også klargjort en celle på sykehuset dersom den pågrepne ble syk, forteller Røer.

Han forlot politihuset på ettermiddagen for å jobbe med fengslingsbegjæringen.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg fikk beskjeden om at han var satt fri uten at jeg som påtaleansvarlig var tatt med på råd. Det er høyst uvanlig, og jeg har heller ikke fått noen forklaring i ettertid, sier Røer.

Slutten på saken

En av de mest sentrale etterforskerne i Nygaardsaken, Magne Eilertsen jobbet sammen med en kollega for å forberede avhør da han fikk beskjed om løslatelsen. Verken han eller kollegaen ble rådspurt før hendelsen.

– Vi ble oppgitt og frustrert over det som skjedde, har Eilertsen tidligere fortalt til TV2.

Han fikk heller ingen forklaring, men syns det var underlig at den pågrepne ble løslatt uten å bli avhørt. Han ble heller ikke avhørt seinere, løslatelsen var det siste politiet gjorde i Nygaard-saken før den ble henlagt i 2007.

Dokumenter forsvunnet

I tillegg til den merkelige løslatelsen er også sentralt bevismateriale forsvunnet, og det så sent som i fjor sommer.

Den hovedmistenkte «Ali» hadde en hel våpensamling, blant annet hadde han den våpentype Nygaard ble skutt med, en Dan Wesson. Han hadde også store mengder av spesialammunisjonen Hydra-Shok, en svært sjelden ammunisjon i Norge. Ett av løpene til Dan Wesson-revolveren var borte. Stjålet, ifølge «Ali».

«Ali» ble hentet inn til avhør i mars 1998 da et nytt vitne fortalte at «Ali» hadde vært i London og innom den iranske ambassaden. Det forelå også bilder av ham utenfor døren til ambassaden.

«Ali» reiste også til Iran dagen etter at Nygaard ble skutt. Det var i det hele tatt en rekke omstendigheter som gjorde at «Ali» tiltrakk seg oppmerksomhet. Han var dessuten bestevenn med stortingsrepresentant for Frp, Jan Simonsen, som gjorde alt for at politiet skulle henlegge saken mot vennen.

«Ali» ble hentet inn til avhør, men løslatt før etterforskerne rakk å avhøre ham. Han fikk tilbake våpensamlingen. Da Spesialenheten skulle granske sakens dokumenter, var papirene om våpensamlingen forsvunnet.

Da visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, ble etterforsket for sin rolle i saken i fjor sommer, viste det seg at viktige dokumenter fra et stort våpenbeslag hos en norsk-pakistaner som var mistenkt i saken var borte.

– Da vi startet etterforskningen av visepolitimesteren i Oslo i juli 2011 var vi også interessert i våpensaken. Men Oslo politidistrikt var ikke i stand til å finne disse dokumentene, sier lederen for spesialenheten Jan Egil Presthus til NRK Brennpunkt.

Dokumentene handlet om det viktigste sporet i Nygaard-saken

20 år med polititabber og uhell

 
Polititopp etterforsket for uforstand i tjenesten

Les også

-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂