41 voldtektssaker ble liggende i over ett år hos Oslo politidistrikt uten henleggelse eller tiltale. Det kommer fram i en rapport fra Oslo statsadvokatembeter.

Det skriver Aftenposten.

De 41 sakene er blant 131 saker om seksuallovbrudd som ble liggende i mer enn tolv måneder etter anmeldelse. Rapporten ble lagt fram i februar.

Fristen for å enten henlegge eller ta ut tiltale i en voldtektssak er 130 dager.

Hele 581 seksuallovbruddssaker sto uten avgjørelse etter mellom tre og tolv måneder. 152 av disse var voldtektssaker. Det er en økning fra januar 2018.

I rapporten heter det at tallene «gir grunn til bekymring».

– Vi har store utfordringer når det kommer til seksuallovbrudd og saksbehandlingstid, sier Grete Lien Metlid, som leder Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet, til Aftenposten.

En stor økning i antall overgrepssaker på nett trekkes fram som en hovedårsak.

Rapporten gir Oslo politidistrikt ros for kvaliteten på etterforskningene av slike lovbrudd. Men Metlid erkjenner at rapporten har rett i at for mange saker blir liggende for lenge.

Til avisa sier hun at dette ikke kun gjelder for Oslo, men også for landet som helhet.

Forhåndsbestill Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!