Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier situasjonen i Øst politidistrikt må ryddes opp i etter bekymringsmeldinger fra politijurister.

Ifølge NRK har politijurister i Øst politidistrikt i flere år sendt bekymringsmeldinger om dårlig bemanning og mangelfull etterforskning. Problemene gjelder blant annet at grove saker, som voldtektssaker, blir liggende i over ett år, og at ferdig etterforskede saker blir liggende urørt.

Wara sier til kanalen at en så lang behandlingstid ikke er holdbart, og at de må avklare om det er snakk om et ressursspørsmål eller utvikling i kriminaliteten.

– Og det er det vi frykter, at vi får flere voldtektssaker, sier Wara, som har tatt saken opp med både Riksadvokaten og politidirektoratet.

– Er det noe vi mangler her for å få det til, er jeg villig til å se på det – enten det er penger eller hjemler eller lovgiving. Men nå må det kanskje først og fremst sørges for at det prioriteres.

Leder for politifagavdelingen i Politidirektoratet, Kristin Kvigne, bekrefter at de ser en økning i seksuallovbrudd, samt arbeidsmarkedskriminalitet, ifølge NRK.

– Det utfordrer oss både på kapasitet og kompetanse. For det andre er vi i ferd med å implementere og innføre verktøy knyttet til etterforskning, sier hun. Kvigne legger til at lang ventetid for voldtektsofre ikke er akseptabelt.

– Voldtekt er et prioritert område for politiet, og de sakene skal behandles raskt.

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!