Oslo-natt. Illustrasjonsbilde: YouTube.

43 av 44 anmeldelser som gjaldt menneskehandel ble henlagt i fjor, til tross for bred enighet om bekjempelse av menneskehandel i Norge.

– Menneskehandel er vår tids slaveri. Vi aksepterer ikke menneskehandel i Norge eller andre land, heter det i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel fra 2016. Likevel er det få som blir straffet i Norge, og nesten samtlige anmeldelser blir henlagt, ifølge NRK.

– Sakene er krevende å etterforske. Etterforskningen strekker seg ofte over lang tid og resulterer ofte i henleggelse grunnet bevissituasjonen, sier seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet.

Fra 2008 til 2017 ble det anmeldt 546 forhold om menneskehandel her i landet. Kun 39 av disse endte i rettskraftige dommer.

– Det er alvorlig. Hele det politiske Norge er enige om at disse sakene skal prioriteres. Man må styrke politidistriktene slik at de har ressurser til å gjøre jobben, sier lederen av Stortingets justiskomité Lene Vågslid (Ap).

I løpet av fjoråret var det Oslo politidistrikt som mottok flest anmeldelser knyttet til menneskehandel, med totalt 14 anmeldelser. Politidistriktet har et avsnitt med tolv personer som kontinuerlig jobber med å bekjempe menneskehandel. Likevel må de henlegge det meste som kommer inn av anmeldelser, blant annet på grunn av mangel på bevis.

(©NTB)

 
 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂