National Security Agency fortsetter å kartlegge telefonsamtaler – innenlands. NSA samlet i 2017 data om 534 millioner telefonsamtaler i USA.

Det er ikke mange i et land på 320 millioner. Men det var tre ganger så mange som i 2016, og spørsmålet er hva NSA gjør med dataene.

National Security Agency (NSA) i USA samlet i fjor inn data om 534 millioner telefonsamtaler i USA, viser en rapport fra myndighetene.
Den amerikanske etterretningsorganisasjonen avlyttet ikke samtalene, men samlet data om hvem som ringte, til hvilket nummer det ble ringt og hvor lenge samtalen varte.

NSA registrerer også hvor telefonene befinner seg, samt hvor mange tegn eventuelle tekstmeldinger inneholder, går det fram av rapporten.

Slik samtaledata kan benyttes til å identifisere vedkommende som benytter telefonen, dersom det sammenholdes med informasjon som er tilgjengelig i sosiale medier og andre steder.

Omfanget av samtaledata som ble innhentet av NSA i 2017, var tre ganger så høyt som året før, skriver Gizmodo. (NTB)

Edward Snowden avslørte at NSA driver massiv overvåking av vanlige borgere. Director of National Intelligence, James Clapper, ble spurt i en kongresshøring om NSA overvåket vanlige borgere. – Nei, ikke med viten og vilje, sa Clapper.

Det var blank løgn. Under ed. Flere mener Clapper burde vært stilt for retten. Borgerrettighetene har over flere år blitt stadig uthulet.