Rett før han skulle gå av underskrev Barack Obama en executive order som drastisk utvidet adgangen til å dele private opplysninger mellom alle de 17 sikkerhets- og etterretningstjenestene i USA. I praksis betød det en alvorlig svekkelse av personvernet og gjorde det nærmest umulig å finne ut hvem som kan ha lekket.

Obama la med andre ord til rette for at etterfølgeren ville måtte hanskes med lekkasjer over en lav sko. Hvilket den allerede har erfart.

Storyen sto i New York Times 12. januar i år, likevel har den nesten ikke fått oppmerksomhet.

In its final days, the Obama administration has expanded the power of the National Security Agency to share globally intercepted personal communications with the government’s 16 other intelligence agencies before applying privacy protections.

The new rules significantly relax longstanding limits on what the N.S.A. may do with the information gathered by its most powerful surveillance operations, which are largely unregulated by American wiretapping laws. These include collecting satellite transmissions, phone calls and emails that cross network switches abroad, and messages between people abroad that cross domestic network switches.

The change means that far more officials will be searching through raw data. Essentially, the government is reducing the risk that the N.S.A. will fail to recognize that a piece of information would be valuable to another agency, but increasing the risk that officials will see private information about innocent people.

Mange hisser seg opp over at Trump kaller mediene en fiende av folket, og snakker om veien til diktatur. Men de overser eller fortier andre trekk som det ville være naturlig å se som skritt på veien til samfunn vi ikke ønsker.

Men Obama nyter fortsatt immunitet i medienes øyne. Det var Obama som iverksatte avlyttingen av privattelefonene til USAs allierte som Merkel. Mediene fokuserte på NSA som var ute av kontroll, ikke på det politiske ansvaret.

Det var også National Security Agency som overvåket samtalen mellom den russiske ambassadøren og Michael Flynn.

Adgangen til å dele informasjon om en privatperson sitter langt inne i USA. Måten man omgår forbudet mot å avlytte innen USAs grenser er å oppbevare informasjonen utenfor USA.

Flynn var fortsatt en privatperson 29. januar.

Once compartmentalized to avoid injuring private citizens caught up in the net of the Black Widow (as we all are already) and her technological successors, the NSA was suddenly handed greater latitude in what it could share with other, perhaps more politicized bodies of the intelligence community. Why?

Det er Michael Walsh som stiller spørsmålet i pjamedia.com. Før han siterer videre fra New York Times:

Attorney General Loretta E. Lynch signed the new rules, permitting the N.S.A. to disseminate “raw signals intelligence information,” on Jan. 3, after the director of national intelligence, James R. Clapper Jr., signed them on Dec. 15, according to a 23-page, largely declassified copy of the procedures.

Previously, the N.S.A. filtered information before sharing intercepted communications with another agency, like the C.I.A. or the intelligence branches of the F.B.I. and the Drug Enforcement Administration. The N.S.A.’s analysts passed on only information they deemed pertinent, screening out the identities of innocent people and irrelevant personal information.

Now, other intelligence agencies will be able to search directly through raw repositories of communications intercepted by the N.S.A. and then apply such rules for “minimizing” privacy intrusions.

Obama la til rette for lekkasjer, målbevisst, og var villig til å ofre amerikaneres personvern. Ikke bare for å få has på Trump, men kanskje også han tilhengere?

Google, Facebook og andre sosiale medier er beskrevet som ideelle for å bestemme hva som er folks preferanser, og hvem man skal zoome inn på i en valgkamp.

Men disse verktøyene kan også brukes til å overvåke, til å identifisere hvem som er Trumps kjernevelgere.

Obama sørget for å innsette sine folk i CIA, NSA osv. Før de gikk av sørget toppsjefene for en struktur og lover som gjør at de kan ødelegge Trumps administrasjon innenfra. Mediene står klar til å gjøre jobben. De har allerede forsøkt seg flere ganger.

Surprise: At the End, Obama Administration Gave NSA Broad New Powers