Nytt

Det er stigende irritasjon blant ansatte i amerikansk etterretningsorganer over det de opplever som forsøk fra Det hvite hus på å skyve ansvaret for innsamling av informasjon over på dem.

«Organene» nekter å bli gjort til hoggestabber. De vil ikke at den politiske ledelse skyver ansvaret over på dem og later som om de ikke visste. I så fall vil National Security Agency fremstå som «rogoue elements», dvs. ute av kontroll, og det vil ikke NSA ha sittende på seg.

Derfor gikk national intelligence director, James Clapper, langt i å antyde at Det hvite hus var orientert. Dvs. han sa The National Security Council var fullt ut orientert, men det er det samme som å si presidenten, for det er dette rådet som til enhver tid holder presidenten oppdatert. Det skjer daglig.

The official, James R. Clapper Jr., the director of national intelligence, testified before the House Intelligence Committee that the N.S.A. had kept senior officials in the National Security Council informed of surveillance it was conducting in foreign countries. He did not specifically say whether President Obama was told of these spying efforts, but he appeared to challenge assertions in recent days that the White House had been in the dark about some of the agency’s practices.

Anonymt siterer New York Times flere tjenestemenn som gjør Clappers ord eksplisitte: National Security Council og staben i Det hvite hus vil selvfølgelig vite hva som er kilden for en sensitiv informasjon. Overvåker man statsledere får man eksklusiv viten og det er usannsynlig at ikke presidenten i det lange løp skulle få vite om kilden.

 

Several current and former American officials said that presidents and their senior national security advisers have long known about which foreign leaders the United States spied on.

“It would be unusual for the White House senior staff not to know the exact source and method of collection,” said Michael Allen, a National Security Council official in the George W. Bush administration and a former staff director for the House Intelligence Committee. “That information helps a policy maker assess the reliability of the intelligence.”

Dette er helt andre toner enn det som har kommet fra Det hvite hus, hvor man har spilt uvitende. Det kan tyde på splittelse innad i administrasjonen, skriver New York Times.

Under høringen tirsdag tilbakeviste leder av NSA, Keith Alexander at NSA hadde gått utenfor sine fullmakter og sa flere av påstandene om innsamling av teletrafikk og epost var feilaktige. Han sa at nyhetene om at NSA hadde «harvet» inn 60-70 millioner telefonsamtaler i Frankrike og Spania, ikke stemte. Det var disse landene selv som sto for innsamlingen og hadde gitt dataene til USA, hevdet Alexander.

Også i USA er avstanden stor i synet på NSAs aktivitet. Establishmentpolitikere i begge partier støtter innsamlingen, men på lavere nivåer er det utbredt misnøye.

On Tuesday, House Democrats and Republicans introduced a bill that would curb some of the N.S.A.’s practices, including the bulk collection of telephone data inside the United States.

“The picture drawn is one of a surveillance system run amok,” said Representative John Conyers Jr., Democrat of Michigan, a sponsor of the bill. “Our intelligence community has operated without proper congressional oversight or regard for Americans’ privacy and civil liberties.”

Even on the House Intelligence Committee, members sparred over what they had been told by the intelligence agencies about eavesdropping on foreign leaders. Representative Adam B. Schiff, a California Democrat and a senior member of the committee, said that he had first learned about the practice after the recent news media reports.

http://www.nytimes.com/2013/10/30/world/officials-say-white-house-knew-of-spying.html?pagewanted=2&_r=0&hp