Kommentar

George W. Bush foretrekker å gjøre ting på sin egen måte. Det vil ofte si med president-prerogativer, uten å gå omveien om lov og styringsverk. Det er å be om trøbbel. Det har han fått nå med de nye teleavsløringene.

For motstanderne er avsløringene bare nok et eksempel på Bush-administrasjonens arroganse og egenrådighet. John Hultgren skriver i Aftenposten med fet skrift at Og National Security Agency har overvåket alle. (dvs. de 224 millionene!) Slik går det når man ikke en gang leser sin egen tekst, for lenger ut fremgår det at NSA bare har fått telefonloggene, og det kalles ikke overvåking. Hadde han sitert litt mer fra Washington Post-artikkelen hadde han fått med seg at loggene var uten navn og adresse. De var fjernet.

I USA er den første stevningen allerede tatt ut. To advokater har søksøkt Verizon for 50 milliarder dollar. Her står advokatene og personvern-gruppene sammen.

Nå viser det seg at en av de store teleselskapene, Qwest, sa nei til å utlevere loggene. Sjefen, , ville vite om henvendelsen hadde rettslig dekning. Da han fikk nei til svar, avslo han forespørselen. Det er kinkig for de andre selskapene som sa ja.

Qwest was apparently alone among the four major telephone companies to have resisted the requests to cooperate with the government effort. A statement issued on behalf of Mr. Nacchio yesterday by his lawyer, Herbert J. Stern, said that after the government’s first approach in the fall of 2001, «Mr. Nacchio made inquiry as to whether a warrant or other legal process had been secured in support of that request.»

«When he learned that no such authority had been granted, and that there was a disinclination on the part of the authorities to use any legal process,» Mr. Nacchio concluded that the requests violated federal privacy requirements «and issued instructions to refuse to comply.»

Men de store som sa ja til myndighetene og utleverte loggene, mener de har dekning ut fra hensyn til nasjonal sikkerhet. Det vil ikke bare undergrave presidentens anseelse, men også overvåkingsorganenes muligheter, hvis klagerne skulle få medhold.

Det er ulike vurderinger.

Several legal experts cited ambiguities in the laws that may be used by the government and the phone companies to defend the National Security Agency program.

«There’s a loophole,» said Mark Rasch, the former head of computer-crime investigations for the Justice Department and now the senior vice president of Solutionary, a computer security company. «Records of phones that have called each other without identifying information are not covered by any of these laws.»

Så lenge det ikke er snakk om overvåking, men om data som kan gi grunnlag for å finne frem til terror-mistenkte, vil det være merkelig om ikke Bush-administrasjonen får medhold. Men de har påført seg selv skade unødvendig.

Europeere som er glad det ikke hersker «amerikanske tilstander» kan kanskje bli minnet om rapportene om London-bombene ifjor: Etterforskerne vet at det ble ringt 200 samtaler mellom Storbritannia og Pakistan rett før bombene eksploderte 7/7. Men de vet ikke hvem som var i andre enden.

Questions Raised for Phone Giants in Spy Data Furor