Obama-administrasjonen gjennomfører en overvåking av amerikaneres telefontrafikk som er mer omfattende enn det George W. Bush ble kritisert for.

To demokratiske senatorer, Ron Wyden og Mark Udall, har i to år kommet med advarsler om at amerikanere ville bli lamslått hvis de visste omfanget av overvåkingen. De sitter i etterretningskomiteen, og har visst, men ikke kunnet si hva de har visst. Nå forstår man hva de har siktet til.

Guardian har fått tak i en hemmelig kjennelse som gir National Security Agency, NSA, rett til absolutt all trafikkdata som går gjennom leverandøren Verizon for en periode på tre måneder.

Det er en egen domstol som behandler slike forespørsler, som i dette tilfelle kommer fra FBI. Vanligvis gjelder det en gruppe eller enkeltpersoner man mistenker for terrorplaner f.eks. Men i dette tilfelle er innsamlingen total: absolutt all trafikk harves inn som med en gigantisk trålpose som tar med seg alt.

Det kjøres gjennom NSAs maskiner, kalt data mining, og man kan bygge profiler på hvem man vil.

Denne tilnærmingen må ikke forveksles med EUs datalagringsdirektiv: det er en passiv lagring av trafikkdata som kan benyttes hvis det skulle skje noe alvorlig. Men NSAs program er aktiv innsamling. Det er noe ganske annet.

The order directs Verizon to «continue production on an ongoing daily basis thereafter for the duration of this order». It specifies that the records to be produced include «session identifying information», such as «originating and terminating number», the duration of each call, telephone calling card numbers, trunk identifiers, International Mobile Subscriber Identity (IMSI) number, and «comprehensive communication routing information».

The information is classed as «metadata», or transactional information, rather than communications, and so does not require individual warrants to access. The document also specifies that such «metadata» is not limited to the aforementioned items. A 2005 court ruling judged that cell site location data – the nearest cell tower a phone was connected to – was also transactional data, and so could potentially fall under the scope of the order.

Amerikanere er tradisjonelt vare for krenkelser av den personlige frihet og integritet. De er vare for statlige overgrep. Dette minner sterkt om et overgrep. Staten har tilranet seg en makt uten at borgerne vet noenting.

Det har Obama-administrasjonen gjort fordi man tolker en paragraf i Patriot Act på en bestemt måte.

 

The law on which the order explicitly relies is the so-called «business records» provision of the Patriot Act, 50 USC section 1861. That is the provision which Wyden and Udall have repeatedly cited when warning the public of what they believe is the Obama administration’s extreme interpretation of the law to engage in excessive domestic surveillance.

In a letter to attorney general Eric Holder last year, they argued that «there is now a significant gap between what most Americans think the law allows and what the government secretly claims the law allows.»

«We believe,» they wrote, «that most Americans would be stunned to learn the details of how these secret court opinions have interpreted» the «business records» provision of the Patriot Act.

Amerikanere liker svært dårlig hvis government går bak ryggen på dem i en så sensitiv sak som generell overvåking. Folk har trodd at overvåkingen var spesifikk. Nå får de høre at den er generell og massiv. De vil føle deg som et tillitsbrudd og en misbruk av tillit.

Julian Sanchez, a surveillance expert with the Cato Institute, explained: «We’ve certainly seen the government increasingly strain the bounds of ‘relevance’ to collect large numbers of records at once — everyone at one or two degrees of separation from a target — but vacuuming all metadata up indiscriminately would be an extraordinary repudiation of any pretence of constraint or particularized suspicion.» The April order requested by the FBI and NSA does precisely that.

At dette skjer under en av de mest liberale presidenter i amerikansk historie vil komme som en overraskelse på mange. Obama er allerede kjent som dronekrigeren. Hvis han nå også fremstår som en overvåkingspresident kan bildet av ham bli et annet.

George W. Bush satte i gang et tilsvarende innsamlingsprogram av telefon og datatrafikk. Men det ble avslørt i 2006 og bekreftet bildet av Bush som en som var villig til å gå langt for å trygge Amerika på den personlige integritets bekostning.

 

The NSA, as part of a program secretly authorized by President Bush on 4 October 2001, implemented a bulk collection program of domestic telephone, internet and email records. A furore erupted in 2006 when USA Today reported that the NSA had «been secretly collecting the phone call records of tens of millions of Americans, using data provided by AT&T, Verizon and BellSouth» and was «using the data to analyze calling patterns in an effort to detect terrorist activity.» Until now, there has been no indication that the Obama administration implemented a similar program.

At Obama-administrasjonen skulle være engasjert i samme business kommer som en stor overraskelse.

Guardian har bare ordren som pålegger Verizon å utlevere all trafikk for tre måneder. Det er ukjent om andre leverandører er pålagt lignende ordre.

 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂