Bildet: National Security Agencys logo. Foto: Dado Ruvic/Reuters/Scanpix

Men en gummistrikk-lov som legalitet kan dagens etterretningstjenester skaffe seg en makt som gjør politikerne til tjenere. Maktbalansen er forrykket.

Publikum aner at vi lever i et overvåkingssamfunn, men hadde de visst omfanget og den makt dette gir overvåkerne, ville de blitt redd.

Dommer Andrew Napolitano er fagekspert hos Fox News. Da Trump første gang sa at han var blitt overvåket, gikk Napolitano ut og sa at Obama ikke hadde beordret overvåking direkte. Han hadde gått bakdøren og brukt britenes CHQ . Deres «reach» er global. Hvis Obama kunne overlata jobben til britene, hadde han ryggen fri.

Napolitano sa den gang at alt du i dag skriver eller sier via digitale kanaler blir lagret et eller annet sted. Ethvert tastetrykk.

Det var ganske voldsomt å ta inn over seg, og kunne gjort seerne urolige. Napolitano ble sendt på ferie noen uker. Da han kom tilbake var han tammere.

Men nå er Napolitano sitt gamle selv, og han bebreider republikanerne at de ikke viste større mot når de første gir seg i kast med the Deep State.

Politikerne har latt overvåkerne få altfor mye makt.

Det begynte med loven om overvåking av utlendinger fra 1978: Foreign Intelligence Surveillance Act.

Spesialdomstolen som overvåker bruken av loven, har latt det skli ut slik at den nå omfatter:

Using absurd and paranoid logic, the secret Foreign Intelligence Surveillance Court, which only hears the government’s lawyers, has morphed «foreign intelligence surveillance» into undifferentiated bulk surveillance of all Americans.

Og så kommer den samme påstanden: Alt i gjør logges et sted.

Undifferentiated bulk surveillance is the governmental acquisition of fiber-optic data stored and transmitted by nearly everyone in America. This includes all telephone conversations, text messages and emails, as well as all medical, legal and financial records.

Det var det Edward Snowden dokumenterte. Hans dokumentasjon var så grundig at det var som å titte inn bak kulissene i National Security Agency. NSA kunne hacke den private mobilen til Angela Merkel og Obama lot dem gjøre det.

Men så kommer det uforståelig: De samme republikanerne som har jobbet frem sannheten om FBI og justisdepartementets misbruk av FISA-domstolen, har tillatt at Kongresens begge kamre har vedtatt en utvidelse av den samme loven!

Ignorant of the hot potato on which the House Intelligence Committee had been sitting, Congress recently passed and President Donald Trump signed a vast expansion of spying authorities — an expansion that authorizes legislatively the domestic spying that judges were authorizing on everyone in the U.S. without individual suspicion of wrongdoing or probable cause of crime; an expansion that passed in the Senate with no votes to spare; an expansion that evades and avoids the Fourth Amendment; an expansion that the president signed into law the day before we all learned of the House Intelligence Committee memo.

Hvis republikanerne i etterretningskomiteen hadde gått ut med hva de har avdekket litt før, ville det kanskje vært umulig å få flertall for en utvidelse av overvåkingen.

The FISA expansion would never have passed the Senate had the House Intelligence Committee memo and the data on which it is based come to light seven days sooner than it did. Why should 22 members of a House committee keep their 500-plus congressional colleagues in the dark about domestic spying abuses while those colleagues were debating the very subject matter of domestic spying and voting to expand the power of those who have abused it?

Ja, hva kan det komme av, spør Napolitano. Det er her det melder seg en ubehagelig følelse. Kreftene som kontrollerer overvåkingen er blitt så mektige at politikerne ikke tør motsi dem. De får det som de vil.

Det er blitt  et tilfelle av the tail wagging the dog.

The answer to this lies in the nature of the intelligence community today and the influence it has on elected officials in the government. By the judicious, personalized and secret revelation of data, both good and bad — here is what we know about your enemies, and here is what we know about you — the NSA shows its might to the legislators who supposedly regulate it. In reality, the NSA regulates them.

Grunnlovsfedrene forutså mye, de forsøkte å gardere seg mot menneskelige feil og mangler, men de kunne ikke forutse teknologi som gjorde det mulig å vite alt om alle.

This is but one facet of the deep state — the unseen parts of the government that are not authorized by the Constitution and that never change, no matter which party controls the legislative or executive branch. This time, they almost blew it. If just one conscientious senator had changed her or his vote on the FISA expansion — had that senator known of the NSA and FBI abuses of FISA concealed by the House Intelligence Committee — the expansion would have failed.

Det er vanskelig ikke å være enig med Napolitano. Hvis frihet skal bety noe kan vi ikke ha et samfunn hvor non-accountable personer, mennesker vi knapt vet navnet på, vet alt om alle. En slik maktfullkommenhet vil bli misbrukt og det ser ut til at det har skjedd med FISA-domstolen og FBI.

The use of raw intelligence data by the NSA or the FBI for political purposes or to manipulate those in government is as serious a threat to popular government — to personal liberty in a free society — as has ever occurred in America since Congress passed the Alien and Sedition Acts of 1798, which punished speech critical of the government.

Hvis disse kreftene skal underlegges demokratisk kontroll må republikanerne gå i bresjen og våge å legge seg ut med NSA, CIA, FBI og alle de andre etterretningsorganisasjonene.

Hvis ikke er det bare et tidsspørsmål får makten misbrukes igjen.

Men tør republikanerne og Trump det? De har fått merke på kroppen hva «weaponizing» av disse organene kan bety. Tør de se at problemet stikker dypere og har med fremveksten av en makt som truer demokratiets kjerne: at folket bestemmer.

 

Judge Andrew Napolitano: If the GOP memo is as advertised we’ll see the deep state at its most frightening

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!