Nytt

Journalist Sharyl Attkisson har fått vite av en tidligere FBI-agent at daværende statsadvokat i Maryland, Rod Rosenstein, overvåket hennes elektronsike kommunikasjon og computer. Hun går nå til sak mot ham.

Rosenstein ble forfremmet til visejustisminister under Trump og spilte en nøkkelrolle i undergravingen av Trump som person og president.

According to this insider, Rod Rosenstein, then the U.S. Attorney for the District of Maryland, was the person responsible for the project that resulted in the illegal surveillance of her computers and cellphone from 2011 to 2014. He left that position in 2017 to become U.S. Deputy Attorney General in the Trump administration—during which he had a very controversial tenure.

I søksmålet heter det at avlyttingen skjedde som ledd i en myndighetsoperasjon. Hvis Obama-administrasjonen begynte overvåking av sine fiender så tidlig som i 2011, setter dette Russia-gate i et annet lys. Tidligere ansatt i justisdepartementet og ektefelle til tidligere statsadvokat Joe diGenova, Victoria Tensing, hevder at den politiske overvåkingen og forfølgelsen under Obama går mye lenger tilbake enn Trump.

The lawsuit alleges that «the illegal surveillance was conducted against Attkisson and other U.S. citizens under a government operation based at the U.S. Attorney’s office in Baltimore, Maryland.»

Justisdepartementet, FBI, National Security Council, alle saboterer forsøk på å finne ut hva som har skjedd. De hadde aldri trodd at de skulle bli stilt til ansvar. De var overbevist om at Hillary kom til å vinne. Da ville alle spor blitt begravet.

Men Trumps seier endret alt. Nå er det agenter som var med på overvåkingen som snakker.

The Plaintiffs first acquired the details regarding key individuals involved in the surveillance in August, 2019, from a person involved in the wrongdoing who has come forward to provide information. Prior to that time, the Government and its agents and representatives had denied that any such conduct had occurred, including denials in Court pleadings and argument.

Rod Rosenstein var den som foreslo at folk i justisdepartementet og FBI skulle ha på seg innspillingsutstyr i møter med presidenten. Planen var å dokumentere at han var utilregnelig og kunne avsettes. Flere kilder har bekreftet at Rosenstein sa dette og var villig til å være «wired» selv.

Rosenstein havnet på slutten av sin karriere på kant med FBI-sjef James Comey.

Attkisson var ansatt som journalist i CBS og jobbet med en av Obamas store skandaler – Fast and Furious – som handlet om hvordan mexicanske karteller ville slå kloa i amerikanske automatvåpen. Justisminister Eric Holder gjorde alt for å blokkere etterforskningen. Det var ikke mye transparence der i gården. Obama påberopte seg også executive privilege for å slippe å utlevere korrespondanse, akkurat det samme som Demokratene anklager Trump for.

At the time of the illegal surveillance by the Obama administration, Attkisson was a CBS News investigative correspondent, exposing unflattering details about the Fast and Furious scandal. Surveillance of Attkisson continued during her investigative reporting on the Benghazi terrorist attack and cover-up.

Details about her case can be found on her website.

Det spesielle med Attkissons sak var at myndighetene installerte spyware på hennes computer. Hun har bevis for at det var myndighetenes spyware. Likevel ble saken hennes avvist.

A forensic examination of Attkisson’s computer determined that spyware propriety to a U.S. government agency was present on her hard drive.

«I’ve learned that when the Justice Dept. won’t hold its own accountable, the ability to get justice in civil court can be nearly impossible for an ordinary citizen, even when irrefutable forensic proof and admissions are in hand, such as in my case,» Attkisson says. «There are six ways from Sunday that the Justice Department can make sure the proof is never seen by a jury. On the other hand, it’s worth the fight because at least we are bringing important information to light about the illegal government abuses that I believe have happened to many U.S. citizens, the least of which is me.»

Demokratene og anti-Trump-mediene har så langt ikke innrømmet noen ting av overvåkingen som skjedde under Obama, til tross for at mediene selv var ofre.

 

 

Rod Rosenstein Accused of Leading Illegal Surveillance of Journalist Sharyl Attkisson for Obama Admin