Nytt

Det var en tidligere kollega tidligere visejustisminister og fungerende justisminister Sally Yates anklaget under høringen i Senatets justiskomite onsdag: FBI-sjef James Comey.

Sally Yates forsvarte Obama-linjen og Russiagate og i hovedsak handlingsmåten til Justisdepartementet og Det hvite hus. Men James Comey var det verre med. Han gjorde ting som ikke var etter boken. Han  tildelte seg selv en rolle på bekostning av andre og det får han nå unngjelde for.

Comey var leder for etterforskningen av Hillary Clintons eposter. Normalt er det justisministeren som står frem og forteller offentligheten om hva politiet har kommet frem til og påtalemyndighetene har bestemt seg for. Men daværende justisminister Loretta Lynch hadde hatt et møte på rullebanen i Phoenix med Bill Clinton da spekulasjonene om Hillary var som mest intense. Ingen trodde de hadde snakket om golf. Hennes troverdighet var derfor svekket.

Comey utnyttet situasjonen og trådte inn i hennes sted. Han fritok Hillary for tiltale selv om han sa at hun hadde opptrådt «ekstremt uforsvarlig».

Comeys selvtekt vakte allerede den gang oppsikt. Verre skulle det bli. Utpå høsten dukket det opp nye eposter på laptopen til Hillary nære medarbeider, Huma Abedin, som var gift med kongressmannen Anthony Wiener. Paret drev fildeling og det var masse hemmelige dokumenter også på hans computer. Comey følte seg tvunget til å varsle ikke bare kongresslederne, men også offentligheten om at det var satt i gang etterforskning. Nyheten slo ned som en bombe, og Demokratene tilga aldri Comey, selv om hans folk kom til at det heller ikke denne gang var grunnlag for tiltale. Hillary var kompromittert tett opptil valget.

Sally Yates sa i høringen at hun ikke var klar over Anthony Wiener-etterforskningen

Hun var heller ikke klar over at Comey sendte to agenter til Det hvite hus for å avhøre Michael Flynn. Comey har offentlig skrytt av hvordan han lurte Det hvite hus. -Vil du si at Comey went rogue, spurte komiteformann Lindsey Graham. Going rogue vil si at man tar loven i iegne hender.

Ja, det ville Sally Yates si.

Men selv ville hun ikke ta noe ansvar. Hun påsto hun ikke visste at Demokratenes nasjonale komite finansiert Steele-rapporten som dannet grunnlag for den første søknaden til særdomstolen FISA om å få overvåke Trump-medarbeideren Carter Page. Hun hadde hørt antydniger om det riktignok.

Yates var for entydig og strømlinjeformet i sine svar. Hun fastholdt at etterforskningen av Michael Flynn var berettiget. Han var en sikkerhetsrisiko. Hvordan? Fordi han hadde snakket med russerne etter at Obama hadde innført sanksjoner mot Russland og signalisert at de kom ikke Trump til å følge opp. Det var således en sikkerhetsrisiko forbundet med kontakten.

Da var det Graham intervenerte og stilte et avgjørende spørsmål: Var en policy-uenighet grunnlag for kontraetterretning?

Det klarte ikke eller ville ikke Yates svare på.

Hun sørget hele tiden. holde seg innenfor en fortelling som rettferdiggjorde Obama-administrasjonen.

Den eneste som klarte å stikke hull på henne var senatorJosh Hawley. Han presset Yates fra skanse til skanse. Yates har tidligere sagt at hun leste søknaden til FISA-domstolen nøye. -Men da er det vil slik at du godkjente innholdet, spurte Hawley. Det ville ikke Yates svare direkte på. Hennes kollega som visejustisminister Rod Rosenstein ville heller ikke svare på det. Han hadde ikke sett så nøye på søknaden til domstolen som gir ubegrenset adgang til overvåking og spionasje.

Hawley  satte inn et kanonstøt: Var det virkelig slik at Obamas justisdepartementet og føderale politi satte igang overvåking uten at de satte seg inn i grunnlaget? Generalinspektøren for FBI og Justisdepartementet, Michael Horowitz, fant 17 feil. Hvordan er det mulig? Dette er et broken system, sa Hawley.

«I seem to detect a pattern here,» Hawley said. «Ms. Yates testified she had no idea what her deputy was doing as he facilitates contacts between a political party opposition research and the FBI, she has no idea that these applications that she signed materially misled a federal court, just as [Rod] Rosenstein said that he had no idea. Nobody appears to know anything in this government, and yet somehow a federal court was deliberately and systematically misled, so severely that they now say they can’t trust anything that the FBI did. If this doesn’t call for a cleaning of house at DOJ and the FBI, I don’t know what is, and I just note that Bruce Ohr is still on the payroll at the Department of Justice.»

Da var det Demokratenes senior, Dianne Feinstein, grep ordet. Hun belaget at senator Hawley brukte så «inflammatory», oppflammende språk. Sier representanten for partiet som ikke har villet fordømme Antifa og BLMs voldsferd.

Demokratene tror de skal avverge en avregning. Den er det statsadvokat John Durham som er bedt om å foreta.

Hvis Sally Yates uthengning av James Comey var noe å gå etter, er det han som skal henges.

Men hvis Comey stilles for retten kan han rive mange andre med seg.

Det er nok løgner i det Sally Yates forklarte til. å henge en hel administrasjon.