Nytt

Rod Rosenstein varslet mandag at han går av som visejustisminister 11. mai. Det har lenge vært kjent at Rosenstein har vært på vei ut. Han har spilt en nøkkelrolle i overvåkingen av Trump-kampanjen og var senere den som utnevnte Bob Mueller som spesialetterforsker.

Rosenstein fikk en så sentral rolle fordi justisminister Jeff Sessions erklærte seg inhabil i alt som hadde med Russlands-etterforskningen å gjøre.

Men allerede i oktober 2016 gikk Justisdepartementet aktivt inn overfor Trump-kampanjen, da FBI sendte en begjæring om overvåking av Trump-medarbeideren Carter Page til spesialdomstolen FISA. Dette er en domstol hvis arbeid skjer bak lukkede dører. Det er ingen advokat som taler den mistenktes sak. Det er derfor formelle krav om at FBI må være sikre på opplysningene de legger frem. I tilfelle Carter Page bygget FBI søknaden rundt en uverifisert drittpakke om Trump, utarbeidet av den britiske eks-agenten Christopher Steele, betalt for av Hillary Clinton og Demokratene.

Opplysningen om at rapporten var et partsinnlegg ble skjult i en fotnote. Søknaden ble fornyet tre ganger og Rod Rosenstein var en av underskriverne. Han er dermed juridisk ansvarlig.

Rosenstein var også den som skrev oppsigelsen av FBI-sjef James Comey i mai 2017. Bakgrunnen var at Comey nektet å si offentlig at Trump ikke var under etterforskning, selv om han sa det bak lukkede dører. Trump ble satt under et voldsomt press allerede før han tiltrådte og mistankene om at han var under etterforsking var en del av dette.

Bob Mueller hadde sittet 12 år som FBI-sjef. Han ble foreslått som Comeys midlertidige etterfølger. Det sa Trump nei til. Han var buddy med Comey. Da foreslo Rosenstein ham som spesialetterforsker og før Trump visste ordet av det var han utnevnt. Det resulterte i den 675 dager lange etterforskningen. Allerede ved utnevnelsen 17. mai 2017, hadde FBI-agent Peter Strzok, en svoren Trump-fiende, konkludert med at det var «nothing there there».

Hvor lang tid tok det for Mueller å oppdaget dette? Neppe lenge. Likevel arbeidet et stort apparat med å grave frem kompromitterende materiale om presidenten og hans medarbedeiere og familie i nesten to år.

FBI og Justisdepartementet var rystet over Comeys oppsigelse, og det var på denne tiden at Rosenstein tilbød seg å bære avlyttingsutstyr i møter med presidenten, med tanke på å få ham avsatt etter grunnlovstillegg 25.

Rosenstein må regne med å svare for sin rolle.