Tidligere FBI-sjef James Comey forklarte seg sist fredag bak lukkede dører for justis- og kontrollkomiteen i Representantenes hus.

Republikanerne vil gjerne bruke sitt flertall på fallrepet til å stille de spørsmål de ikke har fått svar på rundt overvåkingen av Trump-kampanjen. Men det var ikke stort de fikk vite.

Comey svarte «husker ikke» eller «vet ikke» hele 245 ganger. Det  var en advokat fra Justisdepartementet som anbefalte Comey å sabotere utspørringen på denne måten.

Comey had two attorneys with him, Issa said, one of whom was a DOJ attorney who advised him «time and time again» not to answer key questions about their investigation into FBI malfeasance in 2016. He told Fox News that Comey followed the lawyer’s advice with “gleeful acceptance.”

Comey visste knapt hvem den britiske eks-agenten Christopher Steele var, han visste ikke at FBI brøt samarbeidet fordi Steele snakket med pressen, han visste ikke at Steele opprettholdt forbindelsen til FBI gjennom nummer fire i Justisdepartementet, Bruce Ohr.

Comey kom med én ny opplysning som kan vise seg å få konsekvenser: Det var ikke to personer i Trump-leiren som ble satt under etterforsking juli 2016, det var fire.

“I was briefed sometime at the end of July that the FBI had opened counterintelligence investigations of four individuals to see if there was a connection between those — any of those four and the Russian effort,” Comey said during a seven hour interview with the House Judiciary and House Oversight Committees.

Dette er overraskende på flere måter. Demokratene og liberale mediers versjon har hele tiden vært at etterforskning ble ikverksatt etter at Australia hadde videreformidlet hva diplomaten Alexander Downing hadde fått vite av Trump-medarbeideren George Papadopoulos i London tre måneder tidligere. Fire personer er langt mer omfattende og opplysningen vil utløse flere spørsmål.

De fire kan være Papadopoulos, Carter Page, Michael Flynn og Paul Manafort.

Comey er innkalt til ny høring neste uke.

Comey var nøye med å understreke at det ikke var Trump-kampanjen som var under etterforskning, men fire enkeltpersoner.

“The Trump campaign was not under investigation. The FBI, in late July, opened counterintelligence investigations of four Americans to see if they were working in any way with the Russians to influence our elections,” Comey said.

Comey er så full av seg selv at han synes dette lyder tilforlatelig og betryggende. Det gjør det også, hvis man kun holder seg til Comey. Det er det ingen som gjør. Ikke en gang blant Demokratene er han populær.

Men Comeys utsagn holdes selvsagt opp mot annen utfyllende informasjon og den stiller dem i et helt annet lys. Bl.a har thhill.coms dyktige reporter John Solomon kartlagt hvor mange informanter og agenter som befant seg i nærheten av Trump-medarbeidere: Det var mange, så mange at det ikke kan ha vært noen tilfeldighet. De var ikke der for å passe på Trump.

Ut fra hva f.eks George Papadopoulos har fortalt fra London ble han rent ned av folk som ville ta han ut på middag, smigre og plante ideer i hodet hans: Hadde de ikke Clintons eposter?

Hvem dirigerte provokatørene, informantene, agentene? Det vil Republikanerne gjerne vite.

Comey kan vri seg unna spørsmål, han kan nekte å svare. Men han kan ikke nekte folk å bruke hodet og legge samme to og to.

F.eks har Kongressen rett til å reise sak mot personer som lyver under ed. Den er nesten ikke brukt. FBI og Justisdepartementet har vært bastioner mot Trump. Mange av sjefene har måttet forlate sine stillinger. Den siste i FBI var nestleder for kontraetterretning, Bill Priestep. I Justis sitter viseminister Rod Rosenstein fremdeles og har overoppsyn med spesialetterforsker Bob Mueller.

Mueller har systematisk brukt mened som begrunnelse for å reise sak. Han har sittet med all kommunikasjon til mistenkte og dermed er det bare et spørsmål om tid før vedkommende motsier seg selv. Ingen husker alt. Voilá! Dermed har Mueller en sak.

Flere har advart Demokratene mot metodene de bruker. De kan en dag bli brukt mot dem selv.

Påtroppende leder av justiskomiteen i Senatet, Lyndsey Graham, sa til Sean Hannity i natt at han kommer til å nedsette en granskning av hvorfor FBI og Justisdepartementet brukte Steele-rapporten som grunnlag for å be spesialdmstolen FISA om lov til å overvåke Carter Page.

Loven sier at FBI og Justis er pålagt å sjekke sannhetsgehalten i materialet de oversender. Nå sitter James Comey og sier til Kongressen at det trenger de ikke. Det holder at de vet hvem kilden er og stoler på ham.

Når Graham lover å komme til bunns i dette,  og han har maktmidlene til det, slipper ikke Comey så lett. Han risikerer at ordene kommer tilbake som en bumerang.

Det hører med til historien at Comey dukket opp på TV mandag og oppfordret amerikanerne til å gå mann av huse for at presidenten som lyver hele tiden, ikke får en ny periode.

Selv løy han bare 245 ganger på syv timer.

 

COMEY: FBI PROBE INITIALLY FOCUSED ON FOUR AMERICANS