Justisminister William Barr rykker ut og irettesetter generalinspektør Michael Horowitz: Overvåkingen av Trump savnet grunnlag og man lot ikke frikjennende bevis telle, men kjørte videre, helt inn i Trumps presidentperiode. Det er et maktmisbruk som savner sidestykke.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.