Nytt

William Barr bekrefter at han er en tøffing. Han står ved slutten av sin karrière. Han har ingen andre hensyn å ta enn å gjøre en god jobb.

Statsadvokaten med påtalerett i spørsmål om FBI, Justisdepartementet eller CIA brøt loven da de overvåket Trump. John Durham, har tatt avstand fra konklusjonene i generalinspektør Michael Horowitz’ rapport som i det store og hele frikjenner FBI og Justis for å ha begått noe straffbart.

“Based on the evidence collected to date, and while our investigation is ongoing, last month we advised the Inspector General that we do not agree with some of the report’s conclusions as to predication and how the FBI case was opened,” U.S. Attorney John Durham said in a statement.

Durham sier han ikke er enig i konklusjonene i Horowitz-rapporten. Justisminister William Barr har uttrykt seg i samme retning: Det springende punkt er den såkalte «predication», grunnlaget for overvåking av Trump. Horowitz mener at FBI var i sin fulle rett. Prinsipielt.

US Attorney Durham objects to IG findings on Russia probe origins in stunning statement

Det mener ikke Durham og Barr og Durham mener det så sterkt at han går offentlig ut og tar avstand fra Horowitz.

Det kan bli svært livlig når Horowitz skal utspørres i justiskomiteen onsdag.

Durham uttrykte seg omstendelig, men klart:

“I have the utmost respect for the mission of the Office of Inspector General and the comprehensive work that went into the report prepared by Mr. Horowitz and his staff,” Durham said. “However, our investigation is not limited to developing information from within component parts of the Justice Department. Our investigation has included developing information from other persons and entities, both in the U.S. and outside of the U.S.”

Durham har stevningsfullmakt. Horowitz kunne bare intervjue ansatte som fremdeles var i jobb. Mange av nøkkelpersonene har sluttet eller er blitt sparket. Durham kan også be utenlandske stater om hjelp, hvilket har skjedd både i Storbritannia og Italia. Da han og Barr var i Italia sørget de for at samtalene foregikk i avlyttingssikre rom.

Barr rykket også ut og irrettesatte Horowitz. Barr sier at saken som ble åpnet mot Trump – en kontraetterretningssak – var på et så tynt grunnlag at det ikke lar seg forsvare.

Meanwhile, Attorney General William Barr ripped the FBI’s “intrusive” investigation after the release of Horowitz’s review, saying it was launched based on the “thinnest of suspicions.”

“The Inspector General’s report now makes clear that the FBI launched an intrusive investigation of a U.S. presidential campaign on the thinnest of suspicions that, in my view, were insufficient to justify the steps taken,” Barr said in a statement.

Kort sagt: Båten bar ikke. Det var ikke grunnlag for en så omfattende spionasje – Barrs ord – mot Trump.

Mer graverende: FBI tok ikke hensyn til at det kom inn såkalt exculpatory evidence, bevis som svekket mistanken, bevis som talte til de mistenktes fordel. Amerikansk lov pålegger politi og påtalemyndighet å ta hensyn til slikt materiale, ikke legge det til side.

Barr expressed frustration that the FBI continued investigating the Trump campaign, even as “exculpatory” information came to the light.

“It is also clear that, from its inception, the evidence produced by the investigation was consistently exculpatory,” Barr said. “Nevertheless, the investigation and surveillance was pushed forward for the duration of the campaign and deep into President Trump’s administration.”

Det betyr at etterforskningen kontinuerlig fant bevis som motsa teorien om samrøre mellom Trump og russerne, men at FBI fortsatte som om ingenting hadde hendt, og ikke bare gjennom valgkampen, men også inn i Trumps presidentperiode.

Barrs beskrivelse av FBIs oppførsel er det samme som å gi strykkarakter til Horowitz-rapporten.

Barr said the FISA report shows a “clear abuse” of the surveillance process.

“In the rush to obtain and maintain FISA surveillance of Trump campaign associates, FBI officials misled the FISA court, omitted critical exculpatory facts from their filings, and suppressed or ignored information negating the reliability of their principal source,” Barr said.

He added, “The Inspector General found the explanations given for these actions unsatisfactory. While most of the misconduct identified by the Inspector General was committed in 2016 and 2017 by a small group of now-former FBI officials, the malfeasance and misfeasance detailed in the Inspector General’s report reflects a clear abuse of the FISA process.”

Spesialdomstolen FISA er unik ved at den mistenkte ikke har noen advokat som representerer ham/henne. Derfor er kravene til påtalemyndigheten strenge. Det må være verifiserte fakta som legges frem. Men i tilfellet Carter Page var det Steele-rapporten og FBI hadde fått flere advarsler om at Steele var upålitelig, kanskje også løgnaktig.

Amerikanerne har fulgt dramaet rundt Mueller-rapporten, og nå riksrettssaken. De vil ha rettferdighet. De blir provosert av at den ene siden kan tillate seg hva som helst Misbruk av FISA-domstolen er alvorlig. Justisminister Barr bekrefter det som er blitt sagt lenge: Noen må stå til ansvar.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

Les også